Kort om arbeidsgiver
Ledig hjemmel i 5 legepraksis sentralt i Andebu, Sandefjord kommune, -vikariat eller overtagelse.
 
Vil du jobbe på bygda, med jordnære, fine pasienter- men nær Sandefjord og Tønsberg by? Kun 7 minutter fra E18. 
Hos oss har vi verdens fineste arbeidsmiljø og kolleger. Er du usikker på fremtiden i allmennpraksis, er et vikariat en trygg start. Allmennpraksis i Andebu kan anbefales på det varmeste.
 
Hjemmel ledig fra 01.03.21 og fremover.
 
 • Fordelaktig pris ved salg av fastlegepraksis !
 • Veldrevet praksis hvor samme lege har drevet praksisen 13 år.
 • Stort luftig kontor. Eget spiserom.
 • Lokaler leies av kommunen så innkjøp i eiendom er ikke nødvendig.
 • 1200 listepasienter
 • Totalt 5 leger, 2 i 50% stilling samt en turnuslege.
 • CGM journalsystem.
 • Intern nylig skiftet server og datamaskiner.
 • Melin terminal uten kontanter.
 • 24 timers blodtrykk, EKG, Spirometri, tympanometri, CRP med differensial celletelling, mikroalbumin, Hba1c, BP true BT måler. Akuttutstyr med 02 kolbe/bag/defibrillator.
 • Ingen kommunale oppgaver tilknyttet hjemmelen pr nå.
 • Hyggelige pasienter og kollegaer.
 • Gode parkeringsforhold/gratis parkering.
 • Kjøretid til Tønsberg eller Sandefjord sentrum tar cirka 25 minutter.
 • Driftsutgifter cirka 25.000 i måneden i tillegg til basistilskuddet som går rett til drift, så det er gode inntjeningsmuligheter.
 
Kontaktperson: hjemmelsinnhaver Stig Opdøhl: 412 23 305.
 
 
Ledig hjemmel i 4-legerspraksis, Sandefjord helsepark, sentralt Sandefjord kommune, - vikariat eller overtagelse.
Hjemmel ledig fra 15.05.20.
Legepraksisen Legene Syd er en veletablert 4- legers praksis med svært sentral beliggenhet i Sandefjord med kort avstand til jernbane- og busstasjon. Gode parkeringsmuligheter. Lokalisert i godt tilrettelagte, lyse lokaler og ligger ved siden av et annet legekontor som vi deler venterommet og laboratoriet med.
Praksisen er fullt utstyrt med EKG, spirometri, 24t- RR- apparat, UL etc. CGM datasystem og nylig fornyet hardware. Vi har et felles driftsselskap og deler arbeidsoppgavene i selskapet mellom oss. Legene står selv fritt i forhold til valg av egen driftsform.
Det er en hyggelig og veldrevet praksis med  godt samarbeid mellom legene og andre aktører i Sandefjord Helsepark, bla ortoped, gynekolog, ØNH, naprapat. Velfungerende, stabile og godkjente helsesekretærer. Vi har hyggelige felleslunsjer og et livlig medisinsk miljø med regelmessige foredrag.
Praksisen har p.t. listetak på 1150 pasienter
Hjemmelen er lokalisert til Legene Syd, Sandefjord Helsepark, Skiringssalveien 3208 Sandefjord.
                                                                                                                             Kontaktperson: Hjemmelsinnhaver Christina von dem Borne,
tlf: 917 42 119

Kommunen har 54 fastleger fordelt på 14 legesentre i gamle Sandefjord, Andebu og Stokke.
Det er tradisjon for forbedringsarbeid og godt tverrfaglig samarbeid med velfungerende tillitsvalgt- og ALU-leder.
Kommunen har en velorganisert helseetat med kompetent hjemmesykepleie, god utviklet helsesykepleiertjeneste og godt kommunalt psykisk helsetilbud samt medisinsk senter og legevakt.
 
Sandefjord kommunen søker HDIR for midler og bidrar økonomisk slik at en fast ansatt lege i spesialisering over en periode på 5 år vil få økonomisk kompensasjon blant annet for fravær fra praksis ved obligatoriske emnekurs.
 
For stillingene generelt gjelder:
 • Kommunal allmennlegeoppgave inntil 7,5 t/uke.
 • Deltakelse i kommunal legevakt.
 • Søker må være ferdig med LIS 1 ved oppstart av hjemmel.
 • Svært gode norsk-kunnskaper.
 • Gode ferdigheter i kommunikasjon og samhandling.
 
For spørsmål om stillingen og legetjenesten i kommunen kontakt kommuneoverlege kliniske legetjenester Kari Statle Gulbrandsen tlf. 928 57 996
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Sandefjord kommune
Kontaktperson
Navn: Kari Statle Gulbrandsen
Tittel: Kommuneoverlege kliniske legetjenester
Telefon: 928 57 996
Arbeidssted
Andebu legesenter og Sandefjord helsepark
Skiringsalssveien 20
3208 SANDEFJORD
Søk på stillingen