På Langesund legesenter har vi behov for en flink fastlegevikar fra våren 2021 og over sommeren 2022 da nyansatt fastlege ikke kan begynne før om noen måneder og en av de andre fastlegene skal gjennomføre et års sykehuspraksis. Vikaren vil få ansvar for varierende pasientlister den første perioden, og fra september en fast liste. Vi er fleksible på oppstart og lengde på vikariatet. Vi kan tilby veiledning hvis det er ønske om å starte spesialiseringsløp for å bli spesialist i allmennmedisin.
Langesund legesenter ligger nær Langesund sentrum og har 5 fastleger og en LIS 1 lege.
Senteret er godt utstyrt med spirometri, EKG, moderne mansjettfri 24 t BT, HolterEKG, kirurgirom med operasjonslampe, eget gynekologirom og lab med egen diffteller, HbA1c osv.
Journalsystem: CGM
Det er et godt arbeidsmiljø på senteret, og både leger og helsesekretærer trives godt.
 
Bamble kommune har ansvar for drift av Langesund legesenter. Legene jobber som selvstendig næringsdrivende, og inngår en samarbeidsavtale med kommunen. Kommunen har arbeidsgiveransvar for helsesekretærene, og har ansvar for utstyr som brukes ved senteret. Ta kontakt for nærmere beskrivelse av samarbeidsavtalen med kommunen.
 
VI ønsker oss en engasjert og faglig dyktig fastlegevikar til legesenteret.

Arbeidsoppgaver:
  • Fastlege for ca.1000-1100 pasienter
  • Deltagelse i legevakt, for tiden ca. 11-delt vaktbelastning
Kommunale legeoppgaver, inntil 20 % stilling kan pålegges. Stilling som tilsynslege på en avdeling på Bamble helsehus ligger i deler av vikariatet.

Kompetanse/egenskaper
  • Bør ha gjennomført spesialistutdanning for leger del 1 (LIS1) eller turnustjeneste
  • Norsk autorisasjon og dokumenterte norskkunnskaper
Personlig egnethet og samarbeidsevne vil bli vektlagt

Vi tilbyr
  • Mulighet til å jobbe som fastlege en periode for å opparbeide seg erfaring
  • Mulighet for å starte på spesialisering til allmennlege
  • En spennende jobb på et veldrevet og nyoppusset legesenter
  • Godt arbeidsmiljø og godt faglig miljø
Godt samarbeid mellom kommune og legesenter

Offentliggjøring
Det vil etter søknadsfristens utløp utarbeides en offentlig søkerliste.
Søkere som ønsker å være unntatt offentlighet må begrunne dette særskilt. Begrunnelsen vil bli vurdert i forhold til reglene i offentlighetsloven. Hvis det etter kommunens vurderinger ikke foreligger en særskilt grunn, vil søkerens navn bli offentliggjort. Søker vil i et slikt tilfelle bli kontaktet på forhånd. (Offentleglova §25)

Politiattest
For stillinger innenfor barnehage, skole, barnevern og helse- og sosialtjenesten stilles det krav til godkjent politiattest (må ikke være eldre enn 3 måneder).
Politiattesten skal ikke vedlegges søknaden, men forevises leder ved eventuelt tilbud og aksept av stilling.
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Bamble kommune
Langesund Legesenter
Kontaktpersoner
Navn: Vibeke Devik
Tittel: Virksomhetsleder
Telefon: 904 19 871
E-post: vibeke.devik@bamble.kommune.no
Navn: Halvor Gjestland
Tittel: Spesialist i allmennmedisin
Telefon: 952 54 870
E-post: halvor.gjestland@gmail.com
Arbeidssted
Langesund legesenter
Bambleveien 24
3970 LANGESUND