Kort om arbeidsgiver

Medisinsk avdeling, Forsknings- og utdanningsenheten, søker forsker til forskningsprosjektet Faecal Transplantation for Irritable Bowel Syndrome – First Phase-III Clinical Trial som er et samarbeid mellom UNN Harstad og UNN Tromsø om en nasjonal multisenterstudie som skal teste effekten av fekal mikrobiota transplantasjon (FMT) på irritabel-tarm-syndrom. 

Forskeren vil få som hovedoppgave å inkludere, følge opp pasienter i studien med geografisk tilhørighet til UNN Harstad og Tromsø og bidra til den nasjonale koordineringen av studien. Stillingen vil i første omgang være et engasjement for ett år, men med mulighet for forlengelse i et PhD-løp eller postdok-løp. Stillingen kan, etter nærmere avtale, kombineres med klinisk arbeid ved Medisinsk avdeling, enten som en del av en videre spesialisering eller ved annet klinisk arbeid avhengig av kompetanse som f.eks. vaktarbeid eller poliklinikk/skopier på gastroenheten. 

Stillingen innebærer, innenfor avdelingens rammer, stor grad av fleksibilitet og man blir en del av et voksende forskningsmiljø som etter kort tid har fått nasjonal og internasjonal anerkjennelse for sitt nybrottsarbeid innen FMT. 
 
Stillingen kan tiltres snarest 

Medisinsk avdeling er en del av Medisinsk klinikk i UNN. Avdelingen har 32 senger fordelt på to sengeposter, og 3-4 senger i egen Palliativ enhet. Videre inneholder avdelingen Forsknings- og utdanningsenheten, Dialyseenhet med 14 dialyseplasser og infusjonsbehandling, Dagenhet for cytostatika- og annen infusjonsbehandling, samt Medisinsk poliklinikk (lunge-, hjerte-, hematologi, gastro- og generell indremedisin) med egen gastroenhet som utfører skopier. 

Arbeidsoppgaver

 • Inkludering og oppfølging av pasienter i studien med geografisk tilhørighet til UNN Harstad/Tromsø, samt bidra til den nasjonale koordineringen av studien
 • Kliniske oppgaver etter nærmere avtale

Kvalifikasjoner

 • Profesjonsstudie i medisin med norsk autorisasjon. 
 • Forskningserfaring er en fordel
 • Må beherske norsk og engelsk skriftlig og muntlig
 • Skopikompetanse vil bli vektlagt

Personlige egenskaper

 • Du tar ansvar for kvalitet i behandlingen av våre pasienter.
 • Du setter pris på faglige utfordringer, og vil bidra positivt til faglig vekst og utvikling i miljøet.
 • Du har et bevisst forhold til kommunikasjon, samhandling og arbeidsmiljø.
 • Du har også gode samarbeidsevner, er positiv og fleksibel.
 • Du trives med å jobbe i et tverrfaglig team.
 • Du har evne til å jobbe selvstendig.
 • Personlig egnethet for stillingen vil bli vektlagt.

Vi tilbyr

 • Utfordrende arbeidsoppgaver
 • Faglig stimulerende miljø
 • Lønn i henhold til gjeldende overenskomster
Stillingskategori
Andre legestillinger
Arbeidsgiver
Universitetssykehuset Nord-Norge HF
Kontaktpersoner
Navn: Siv Olsen
Tittel: Enhetsleder Forsknings- og utdanningsenheten
Telefon: 97590038
E-post: siv.jorunn.olsen@unn.no
Navn: Peter Holger Johnsen
Tittel: Forsker
Telefon: 90723298
E-post: peter.holger.johnsen@unn.no
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Universitetssykehuset Nord-Norge HF
St. Olavsgt. 70
9406 Harstad