Kort om arbeidsgiver
Vi har ledig stilling som seksjonsleder/seksjonsoverlege i legetjenester Aker med ansvar for Kommunal Akutt Døgnenhet (KAD) og Legevakt Aker. Tjenesteområdet ligger under Avdeling Aker i Helseetaten, Oslo kommune. KAD og Legevakt Aker spiller en sentral rolle i helsetilbudet i Oslo. Sammen jobber vi for bedre helse og økt livskvalitet hos innbyggerne i Oslo gjennom trygge, helhetlige og effektive tjenester.
       
Som seksjonsoverlege i legetjenester Aker er du medisinsk ansvarlig for KAD og Legevakt Aker. Arbeidsoppgavene er innenfor et bredt spekter av ledelse, organisasjonsutvikling, samhandling og utvikling av det medisinske tilbudet i avdelingen. Du vil ha direkte personalansvar for to assisterende seksjonsoverleger som har det operative ansvaret for hhv. KAD og Legevakt Aker.

Samhandling med kommunehelsetjenesten og sykehusene for gode pasientforløp og tjenesteutvikling er en viktig del av arbeidet. Avdelingen er i kontinuerlig utvikling og har prosjekter innenfor digital pasientlogistikk, samhandling og systematisk kvalitetsforbedring. De neste årene vil arbeidsoppgaver knyttet til etablering av ny Storbylegevakt tilkomme.

KAD Aker har 72 senger og ca. 5 000 innleggelser årlig. Legetjenesten har 21 årsverk ansatte leger hvorav flere er spesialister innen allmennmedisin og hvorav seks er ALIS stillinger. Legevakt Aker er fastlegenes legevakt i Oslo med ca. 50 000 konsultasjoner og 11 000 sykebesøk årlig. Ca. 300 næringsdrivende leger deltar i vaktordningen.

Vi søker deg som oppnår resultater gjennom involvering, samarbeid og utvikling av dine kolleger. Det forventes at du som leder er spesialist eller starter spesialisering i samfunnsmedisin.

Arbeidsoppgaver
Viktige oppgaver vil være:
 • Medisinsk ansvarlig for KAD og Legevakt Aker
 • Personal- og økonomiansvar for legetjenesten 
 • Kvalitets- og pasientsikkerhetsarbeid
 • Innovasjon og utviklingsarbeid med fokus på gode pasientforløp
 • Samhandlingsoppgaver og kontakt med eksterne tjenesteleverandører
 • Beredskapsansvarlig
 • Forvaltningsoppgaver
 • Stedfortreder for avdelingsdirektør
 • Andre administrative oppgaver må kunne påregnes
Kvalifikasjoner
 • Autorisasjon som lege med godkjent turnus i Norge
 • Erfaring fra allmennmedisinsk- eller akuttmedisinsk arbeid
 • Ledererfaring, gjerne fra komplekse organisasjoner
 • Meget gode språklige ferdigheter
 • Personlig egnethet vektlegges
Kvalifikasjoner som er en fordel:
 • Formell lederkompetanse
 • Erfaring fra sykehus og kommunehelsetjeneste
 • Relevant spesialistutdanning
 • Erfaring fra forvaltningsarbeid
 • Ledererfaring fra institusjonsdrift og heldøgns pasientbehandling
 • Erfaring med systematisk forbedringsarbeid, endringsledelse og innovasjon
 • God kjennskap til Oslo kommune
 
Personlige egenskaper
For å lykkes i denne rollen tror vi at du:
 • Har god organisatorisk forståelse med meget god helhetsoversikt 
 • Har et brennende engasjement for ledelse og organisasjonsutvikling
 • Er tydelig og synlig, med meget god relasjonell kompetanse
 • Er resultat- og løsningsorientert og takler høyt arbeidstempo
 • Har interesse for teknologi i arbeidsprosesser
Vi tilbyr
 • Stor mulighet til å påvirke den videre utviklingen av avdeling Aker
 • Lønn etter avtale
 • Fleksitid
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Oslo kommune, Helseetaten
Kontaktpersoner
Navn: Venche Abel
Tittel: Konst. avd. direktør
Telefon: 21802180
Navn: Erlend Elde
Tittel: Seksjonsoverlege
Telefon: 21802180
Hjemmeside
Arbeidssted
Trondheimsveien 235,
0586 OSLO