Vi ønsker leger med autorisasjon i 100% stilling f.o.m 21.06.21- 20.08.21 (uke 25 tom uke 33). Legen ansettes i seksjon for kommunale legetjenester, men skal utføre legetjenester ved ulike sykehjem i Stavanger kommune under ferieavviklingen.
Konfidensiell behandling av søker vil bli vurdert i hvert enkelt tilfelle.

Arbeidsoppgaver:
Medisinsk oppfølging av beboere i sykehjemmet.

Kvalifikasjoner:
 • Studentlisens eller autorisasjon som lege. 
 • LIS1-tjeneste/turnustjeneste vil bli vektlagt
 • Det er en fordel med erfaring innen sykehjemsmedisin og journalsystemet CosDoc
 • Gode norsk-kunnskaper både skriftlig og muntlig 
 • Arbeids- og oppholdstillatelse må fremlegges
 • Politiattest må fremlegges
Utdanningsretning:
 • Medisin
 • Utdanningstittel: Lege
Personlige egenskaper:
 • Du er ansvarsbevisst, selvstendig, og har fokus på medisinsk behandling som gir god livskvalitet       
 • Du har gode samarbeidsevner, er fleksibel, målrettet og liker å arbeide i team
Språk:
Dersom du har annet morsmål enn norsk, må du dokumentere at du har språknivå tilsvarende B2. Gjelder ikke søkere med et skandinavisk språk som morsmål.

Vi tilbyr:
 • Godt fag- og utviklingsmiljø  
 • Aktivt behandlingsfokus 
 • Godt samarbeidsklima eksternt og internt 
 • Veiledning fra erfaren sykehjemslege pr. telefon
 • Lønn etter avtale, stillingskode 852700 Lege
Stillingskategori
Sykehjemslege
Arbeidsgiver
Stavanger kommune
Sykehjem i Stavanger kommune
Kontaktpersoner
Navn: Hanne Sandanger
Tittel: Rådgiver
Telefon: 51912673
Navn: Marit E. A. Alfsvåg
Tittel: Eldreomsorgsoverlege
Telefon: 48171841
Arbeidssted
Kommunal legetjeneste: Sykehjemslegene
Olav Kyrresgate 23
4005 STAVANGER