2 årig vikariat,
Allmennpraksis, Tønsberg


Ledig vikariat i hyggelig 3-legepraksis ved Eik Legekontor i Tønsberg. Oppstart fra og med omlag 04.03.2021. Fleksibilitet vises mtp oppstart. Varighet til og med 04.03.2023. Listen er godt drevet og det er ønskelig at søker kan jobbe selvstendig som allmennlege eller er spesialist i allmennmedisin.

Eik legekontor ligger i småhusbebyggelse, 2 kilometer fra sentrum. 3-legepraksisen organisert som DA. Hyggelig pasientgrunnlag, og økonomisk godt organisert drift. Det forventes ingen økonomisk avkastning til hjemmelshaver.

Fastlegeliste på 1150 pasienter. 4 kurative dager og ingen kommunale oppgaver tilknyttet praksisen. Deltagelse i Tønsberg legevakt med beskjeden vaktbelastning. Gode muligheter for ekstravakter om man ønsker det. Journalsystemet er CGM Allmenn med helsenorge som digital portal. Utmerket stabilitet og god funksjonalitet.

Erfaring som allmennlege, gode samarbeidsevner og personlig egnethet vil bli vektlagt ved ansettelse. Avtaleinngåelse i henhold til gjeldende forskrift og avtaler. Oppgi gjerne referanser.

Søknadene vurderes fortløpende. Ta gjerne kontakt med undertegnede som er hjemmelsinnehaver om du lurer på noe eller er interessert.

Mvh
Bror Håvardsrud
Spesialist i allemennmedisin
Tlf: 90025525
Stillingskategori
Vikariat i privat praksis
Kontaktperson
Navn: Bror Olav Håvardsrud
Tittel: Spesialist i allmennmedisin
Telefon: 90025525
E-post: brorolav@hotmail.com
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Arbeidssted
Eik legekontor
Eikveien 41
3122 TØNSBERG