Kort om arbeidsgiver
Legevakten er åpen hele døgnet for Sandnes og Gjesdal kommune sine innbyggere. For innbyggere i Klepp og Time fra kl. 23-08. Vi besvarer også legevakttelefonen for Klepp og Time på dagtid. I 2019 var ca 26 000 pasienter til konsultasjon ved legevakten, og i tillegg ble det gitt råd og annen informasjon til ca 70 000. Legevakten er bemannet med sykepleiere og leger hele døgnet. Legevakten har fast ansatt lege på dagtid. Fastleger fra Sandnes, Gjesdal, Klepp og Time deltar i vakt. Legevakten er samlokalisert med Jæren Ø-hjelp og ambulansetjenesten.

Legevakten samarbeider med 4 andre kommuner om drift av luftveislegevakt. Sandnes legevakt har luftveispasientene på dagtid og natt.  Det er to leger på alle vakter bortsett fra natt. 

Legevakten skal gi medisinsk hjelp ved akutt sykdom, eller alvorlig forverring av sykdom, skader som trenger akutt hjelp, pusteproblemer, brystsmerter, alvorlig psykisk sykdom og lignende. Legevakten arbeider i nært samarbeid med AMK og er en del av nødnettet.

Vi har nå ledig et års vikariat som lege i 100% stilling.  Stillingen er hovedsakelig dagstilling med arbeidstid fra 08-16.  Tiltredelse 6. April 2021. Søknader vil bli behandlet fortløpende. 

Arbeidsoppgaver
 • Pasientbehandling, klinisk arbeid i avdelingen
 • Tverrfaglig samarbeid.
Kvalifikasjoner
 • Fullført Lis 1 i Norge
 • Erfaring som lege vil bli vektlagt 
 • God formidlingsevne i norsk, både muntlig og skriftlig 
Personlige egenskaper
 • Kunne prioritere og ta beslutninger
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Selvstendig og strukturert  
 • Løsnings- og utviklingsorientert 
 • Fleksibel og initiativrik
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt 
Vi tilbyr
 • Lønn etter avtale
 • Godt arbeidsmiljø med høy faglig kompetanse.
Stillingskategori
Kommunal lege
Arbeidsgiver
Sandnes kommune
Kontaktperson
Navn: Gudrun Riska Thorsen
Tittel: Virksomhetsleder Sandnes legevakt
Telefon: 51607730 / 95147570
E-post: gudrun.riska.thorsen@sandnes.kommune.no
Arbeidssted
Brannstasjonsvegen 2
4312 SANDNES