Kort om arbeidsgiver

Ortopedisk klinikk Ahus har virksomhet på Nordbyhagen i Lørenskog, Ski, Kongsvinger og Gardermoen. Vi er en av landets største klinikker innen ortopedisk øyeblikkelig hjelp og utfører et stort antall planlagte operasjoner innen alle fagområder.

Ved Ortopedisk klinikk, Avdeling Kongsvinger er det ledig stilling for lege i spesialisering, LIS 3, fra 01.04.21.

Ortopedisk avdeling på Kongsvinger utfører elektiv og øyeblikkelig hjelp. Kongsvinger har poliklinisk virksomhet og en sengepost med 18 senger. 

Arbeidsoppgaver

 • Mottak, initial vurdering og igangsetting av behandling på ortopediske øyeblikkelig hjelp pasienter
 • Poliklinikk
 • Visittgang
 • Operasjon 

Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon
 • Beherske et skandinavisk språk, skriftlig og muntlig 

Personlige egenskaper

 • Faglig interesse og engasjement
 • Strukturert og ansvarsbevisst
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Motivert for forbedringsarbeid 

Vi tilbyr

 • Lønn- og arbeidsvilkår i hht gjeldende overenskomst og arbeidsreglement
 • Gode pensjonsordninger i offentlig pensjonsordning
 • Godt arbeidsmiljø i flerfaglig miljø
 • Vi er behjelpelig med å skaffe bolig - oppgis i søknaden hvis ønskelig 
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Akershus universitetssykehus
Kontaktperson
Navn: Darius Cepulis
Tittel: Avdelingsoverlege
Telefon: 47414233
Hjemmeside
Arbeidssted
Ortopedisk klinikk, Avdeling leger Kongsvinger, Akershus universitetssykehus HF
Parkveien 35
2212 Kongsvinger