Kort om arbeidsgiver

Ledig vikariat som barnelege ved Habiliteringspoliklinikken, med mulighet for forlengelse.

Habiliteringspoliklinikken har samorganisert voksen- og barnehabilitering i 2 kliniske enheter basert på overordnet målsetting om
tjenester i et livsløpsperspektiv.

Målgruppen er pasienter med medfødte eller tidlige ervervede
funksjonsnedsettelser av komplisert og sammensatt karakter som har behov for
habilitering i spesialisthelsetjenesten. Pasientene kan ha flere diagnoser og
flere funksjonsnedsettelser.

Seksjonen har legespesialister i nevrologi og barnesykdommer. Øvrige fagstillinger er: psykologer og psykologspesialister innen klinisk
nevropsykologi og barne- og ungdomspsykologi, fysioterapeuter, vernepleiere, spesialpedagoger,
ergoterapeuter, sosionomer og sykepleier.

Vi har et hovedfokus på utredning og diagnostikk med påfølgende tiltak og
veiledning til pasienter/familier og samarbeidspartnere. Pasientene følges opp
i etablerte programmer og samhandling med kommunale tjenester er en viktig del
av våre oppgaver.

Seksjonen har lokaler på Solvang i Tønsberg.

Det er også knyttet undervisnings– og forskningsaktivitet opp mot
pasientgruppene. Det tilrettelegges for fagutvikling og forskning innenfor
problemstillinger knyttet opp mot fagfeltets oppgaver og prioriteringer.

Den som ansettes må legge fram politiattest i h.t. helsepersonelloven §20a.

Arbeidsoppgaver

 • Utredning, diagnostisering og behandling i et tverrfaglig pasientforløp
 • Veiledning og tiltak til pasienter/familier og eksterne samarbeidspartnere
 • Deltagelse i tverrfaglig samarbeid internt
 • Oppfølging av etablerte program og samhandling med kommunale tjenester
 • Ambulant virksomhet må påregnes. Vi har tjenestebiler til disposisjon.

Kvalifikasjoner

 • Spesialist i barnesykdommer eller i spesialisering for barnesykdommer eller annen relevant spesialitet
 • Erfaring med habiliteringssenterets målgrupper
 • Undervisningserfaring
 • Det kreves at den som ansettes behersker norsk (skandinavisk) språk skriftlig og muntlig for forsvarlig yrkesutøvelse
 • Søkeren bør inneha førerkort

Personlige egenskaper

 • Vilje og interesse for målrettet tverrfaglig samarbeid.
 • Personlig egnethet og gode samarbeidsevner på tvers av profesjon
 • Interesse/engasjement for personer med kognitive og-/eller fysiske funksjonsnedsettelser

Vi tilbyr

 • Arbeidstid på dagtid uten vakter
 • Spennende faglige utfordringer i et tverrfaglig miljø.
 • Gode muligheter for fagutvikling.
 • For overleger 4 mnd utdanningspermisjon etter 5 års opptjeningstid.
 • Tilrettelegging for spesialisering og vedlikehold av spesialitet.
 • Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover, tariffavtaler og reglement. Det er pliktig medlemskap i KLP. Ønsker du å vite mer om
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Sykehuset i Vestfold HF
Kontaktperson
Navn: Aina Sander
Tittel: Seksjonsleder
Telefon: 33308202
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Habiliteringspoliklinikk, Sykehuset i Vestfold HF
Halfdan Wilhelmsens alle 17
3116 Tønsberg
Søk på stillingen