Kort om arbeidsgiver

Vi har ledig vikariat lege/LIS fra og med 01.03.21, 6 mnd med mulighet for forlengelse. 

Avdeling Spesialpsykiatri er en del av Divisjon psykisk helsevern ved Akershus Universitetssykehus (AHUS). Avdeling Spesialpsykiatri har en målsetning om å være en sentral aktør innenfor døgnvirksomhet på sykehuset, psykose, ROP, sikkerhets- og fengselspsykiatri (poliklinikk for spesialisthelsetjeneste ved Romerike fengsel). Avdelingen driver utvikling i psykosefeltet, tar i bruk nye metoder og er innovativ. 5 forskere er knyttet til avdeling, derav 3 med doktorgrad.   I tillegg har avdelingen 8 overleger (inkludert avdelingslederen), 7 psykologer i faste stillinger og 6 LIS i ulike utdanningsløp. 

Avdelingen har utredning, behandling, forskning og undervisning som sine kjerneoppgaver. Den har en sentral funksjon i et integrert helsetilbud i Helse Sør-Øst. Avdelingen ligger på Skedsmokorset, 16 km fra Ahus på Nordbyhagen og 25 km fra Oslo sentrum. Avdelingen tar imot pasienter med alvorlige psykiske lidelser og pasienter på dom til tvungen psykisk helsevern.
Avdelingen vil i løpet av en 5 års periode bli flyttet til nytt bygg på Nordbyhagen og overta aktivitet fra innleide senger på Oslo Universitetssykehus-Gaustad og Innlandet sykehus-Sanderud. 

Arbeidsoppgaver


Medisinfaglige oppgaver knyttet til utredning, oppfølging og behandling av pasienter, samt bistand i medisinfaglige spørsmål overfor andre behandlere

Stillingen er plassert ved døgnseksjon spesialpsykiatrisk, kan påregne oppgaver ved sikkerhetsseksjonen og poliklinikk i Ullersmo fengsel.

Den som tilsettes skal delta i den 12 delt felles forvaktsvaktordningen sammen med Avdeling rus og avhengighet, Alderspsykiatrisk og Akutt avdelingen.

Arbeid i tverrfaglig team og bidra til at avdelingen utvikler seg videre som en faglig sterk psykoseavdeling.

Utstrakt tverrfaglig samarbeid internt og eksternt.
 

Kvalifikasjoner

Søkere må ha norsk autorisasjon som lege.
Beherske skandinavisk språk muntlig og skriftlig.
Erfaring fra voksenpsykiatri, allmenn virksomhet og/eller fengsels psykiatris er ønskelig.
Søker må ha førerkort.

Personlige egenskaper

Vi søker etter en medarbeider som trives med å arbeide i tverrfaglig team. 
Den som tilsettes skal bidra til at avdelingen utvikler seg videre til en faglig sterk psykose, ROP og sikkerhetsavdeling  med en organisasjonskultur som bidrar til god pasientbehandling. 
Det vil bli lagt stor vekt på personlig egnethet og samarbeidsevne internt og eksternt. 
Søker har interesse for utfordrende og spennende arbeidsoppgaver som krever evner til å håndtere og prioritere vanskelige oppgaver, samt evne til å samhandle tett med andre yrkesgrupper og er opptatt av fag utvikling.
Den som tilsettes vil ha seksjonsleder for behandlere som sin nærmeste leder og vil faglig rapportere til teamleder for behandlere.

Vi tilbyr

Vi har et godt arbeidsmiljø med engasjerte medarbeidere og kan tilby gode muligheter for faglig utvikling.
Avdelingen har nært samarbeid med divisjonens forskningsavdeling og det planlegges flere.
Forskningsarbeider innenfor psykosefeltet som man kan knytte seg til. Det pågår også flere fag utviklingsprosjekter ved avdelingen
Gode velferdstilbud for ansatte, f.eks. hytteutleie, teaterbilletter m.m.
Bedriftsidrettslag med et stort og variert tilbud. 
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Akershus universitetssykehus
Kontaktperson
Navn: Jean-Max Robasse
Tittel: Avdelingsleder
Telefon: 97067422
Hjemmeside
Arbeidssted
Avdeling for spesialpsykiatri, seksjon behandlere , Akershus universitetssykehus HF
Lurudveien 13
2020 Skedsmokorset