Kort om arbeidsgiver

Avdeling medisin og nevrologi Molde, seksjon nevrologiske legar Molde og Ålesund, har ledig ei fast stilling ved Molde sjukehus.
Oppstart 01.03.21, eller etter avtale.

Du er velkomen til å søkje på stillinga!

Arbeidsoppgåver

 • Etter ein introduksjonsperiode utan vakt, inngår du i 10-delt døgnkontinuerleg tilstade-vaktordning

Kvalifikasjonar

 • Det er ønskeleg med erfaring og interesse for faget nevrologi
 • Søkjar med behov for sideutdanning kan også søkje 
 • Søkjar må kunne meistre eit nordisk språk.
 • Søkjar må legge ved søknadsblankett for legestillingar

Personlege eigenskapar

 • Det vert ved tilsetting lagt vekt på gode evner til samarbeid.

Vi tilbyr

 • Sterkt tverrfagleg samarbeid
 • Ein inkluderande arbeidsplass
 • Løn etter gjeldande overeinskomstar
 • Medlemskap i god offentleg pensjonsordning og fordelaktige forsikringsvilkår
 • Spesialistutdanning skjer i nært samarbeid med St. Olavs hospital
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Helse Møre og Romsdal HF
Kontaktperson
Navn: Bernd Muller
Tittel: Overlege nevrologi
Hjemmeside
Arbeidssted
Nevrologiske legar Molde og Ålesund, Helse Møre og Romsdal HF
Molde sjukehus
6412 Molde