Kort om arbeidsgiver
Ved LHL-sykehuset Gardermoen, Klinikk for rehabilitering og livsstilsmedisin, seksjon for lungerehabilitering har vi ledig overlegestilling for spesialist i lungemedisin. Vi trenger også en spesialist i kardiologi til seksjon for hjerterehabilitering. Spesialister i indremedisin eller erfaren LIS2 kan også komme i betraktning til begge stillingene.

Vi har i tillegg to svangerskapsvikariater på ett år for LIS til lungemedisin, fra medio mai og medio juni.

LHL har i mer enn 25 år drevet avansert utredning, behandling og kompleks rehabilitering av lunge og hjertesyke, først på Glittreklinikken og Feiringklinikken, deretter etter samlokalisering i 2018 på det nye LHL-sykehuset Gardermoen. Klinikk for rehabilitering og livsstilsmedisin har 141 senger hvorav seksjon for lungerehabilitering disponerer 96 senger og hjerterehabilitering 45 senger. Vi har avtaler med alle landets helseforetak og pasientene tas inn elektivt, de fleste til 4 ukers opphold for kompleks lunge- eller hjerterehabilitering, enkelte til 5 dagers vurderings/utredningsopphold. Vi har en avansert respirasjonsfysiologisk lab og utfører flere hundre CPET (cardio pulmonary excercise test) årlig, mange med invasive BT-målinger og arterielle blodgassanalyser i hvile og under belastning, i tillegg til HAST (hypoxia altitude simulation test) og O2-test (blindtesting av behov for supplerende oksygen). På seksjon for hjerterehabilitering gjøres også ekkokardiografi, 24-timers Holter-undersøkelser og arbeids-EKG. Vi har hatt mer enn 100 pasienter til rehabilitering etter gjennomgått akutt Covid-19 og driver aktiv forskning på seneffekter av denne sykdommen (Prolun-studien).

Seksjon for lungerehabiltering har for øyeblikket 3 spesialister i lungemedisin, 4 spesialister i allmennmedisin og 6 LIS, mens en spesialist i indremedisin har permisjon for å fullføre gruppe I tjeneste for lungespesialisering.

Seksjon for hjerterehabilitering har 2 spesialister i fysikalsk medisin og rehabilitering, 2 kardiologer i deltidsstilling og en LIS (allmennmedisin).

Sentrale arbeidsoppgaver:
Legene arbeider i 9 tverrfaglige team sammen med spesialsykepleiere, fysioterapeuter, idrettspedagoger, ergoterapeuter, kliniske ernæringsfysiologer, psykologer, sosionomer og arbeidskonsulent. Vi har en flat struktur i legeavdelingen, alle bidrar med sin kompetanse der det er behov, vi samarbeider godt mellom seksjonene og har et meget godt arbeidsmiljø.
  • De fleste team har LIS som primærlege med overlege som supervisør og veileder
  • Overlegene ved lungeseksjonen deltar ved visitt og i tverrfaglige møter, arbeider ved resp fys lab, bronkoskoperer og beskriver rtg thorax samt har ansvar for utredningspasienter
  • Overlegene ved hjerteseksjonen har ikke faste visittdager men følger opp pasientene fortløpende gjennom individuelle samtaler, tverrfaglige møter, utfører/tolker belastningstester (CPET, AKG), ekko cor, Holter mm
  • Innkomstjournal og epikrise skrives av LIS og overlege i fellesskap.
 
Kvalifikasjoner og Kompetanse:
  • Til lungeseksjonen ønsker vi primært en godkjent spesialist i lungemedisin, men spesialist i indremedisin eller LIS2 som bare mangler enkelte delmål for spesialiteten lungemedisin kan også komme i betraktning for fast stilling
  • Til vikariatene kan LIS både til lungemedisin og allmennmedisin være aktuelle
  • Til hjerteseksjonen ønsker vi fortrinnsvis spesialist i indremedisin eller kardiologi, men erfaren spesialist i fysikalsk medisin og rehabilitering med minst to års erfaring fra indremedisin kan også søke . Erfaring med tverrfaglig arbeid og veiledning er en fordel
 
Personlige egenskaper:
  •  Trives med teamarbeid men også evne til å arbeide selvstendig
  • Fleksibel og løsningsorientert
 
Lønn etter avtale, god pensjonsordning med 1% trekk
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
LHL
Kontaktpersoner
Navn: Nils Henrik Holmedahl
Tittel: Avdelingsoverlege
Telefon: 412 79 137
E-post: nils.henrik.holmedahl@lhl.no
Navn: Aina Kjensli
Tittel: Overlege
Telefon: 917 48 596
E-post: aina.kjensli@lhl.no
Navn: Jostein Grimsmo
Tittel: Overleege
Telefon: 905 52 605
E-post: josten.grimsmo@lhl.no
Hjemmeside
Arbeidssted
Ragnar Strøms Veg 10
2067 JESSHEIM