Kort om arbeidsgiver

 

 

Fertilitetsseksjonen, Kvinneklinikken, St.Olavs hospital, søker overlege i fast stilling, fra 01.02.2021.

Kvinneklinikken har lokal- og regionfunksjoner for Trondheim og Sør-Trøndelag fylke, regionfunksjon for Helse Midt-Norge, og er en del av Det medisinske fakultet, Norges Teknisk Naturvitenskaplige Universitet – NTNU.

Det forutsettes godkjent spesialitet i gynekologi og obstetrikk. Bred erfaring i faget generelt er ønskelig.

Erfaring og interesse for reproduksjonsmedisinsk arbeid vil bli vektlagt.

Interesse for vitenskapelig aktivitet vil bli vektlagt og deltagelse i forskingsaktivitet og undervisning forutsettes.

Kvinneklinikken er delt i fem seksjoner; Fødeavdelingen, Nasjonal behandlingstjeneste for avansert invasiv behandling, Seksjon for gynekologisk kreft, Seksjon for generell gynekologi og Fertilitetsseksjonen.

Den som tilsettes inngår i gjeldende vaktsystem ved Kvinneklinikken. Det er felles 3-sjikts vaktordning for Fødeavdelingen og Gynekologisk avdeling.
Den som tilsettes må etter behov delta i arbeid utenom egen seksjon.

Vi planlegger på sikt 7-døgnsdrift ved Fertilitetsseksjonen. 

I tilfelle internt opprykk blir det ledig overlegevikariat  i 1 år med mulighet for forlengelse.

Kortidsvikariater på ukebasis er ikke ønskelig eller mulig gitt Pandemien.

Skriv i søknaden om du evt. også søker et vikariat.


Sykehuset forutsetter at den som tilsettes behersker norsk for muntlig og skriftlig kommunikasjon.
Om nødvendig, må den som tilsettes delta i undervisning av medisinske studenter.

Gjeldende tilsettingsvilkår for leger ved universitetsklinikk. Lønn etter overenskomst mellom Arbeidsgiverforeningen Spekter og Den norske Lægeforening.

Tiltredelse etter avtale.

Vennligst oppgi minst 2 referansepersoner.

Opplysninger om helse og tuberkulinforhold av ny dato kreves framlagt før tiltredelsen.

Arbeidsoppgaver

Utredning og behandling av infertilitet

Reproduktiv kirurgi

Fertilitetsbevarende behandling med nedfrysing av egg, sædceller embryo hos pasienter med kreftsykdom eller som av andre grunner taper fertilitet i ung alder er økende. 

Som følge av ny Bioteknologilov starter vi nå donasjonsprogram for både egg og sæd.

Avdelingen har også søkt om å få opprette tilbud om PGT (preimplantatorisk genetisk testing av embryo.

Kvalifikasjoner

Det forutsettes godkjent spesialitet i gynekologi og obstetrikk

Bred erfaring i faget generelt er ønskelig.

Erfaring og interesse for reproduksjonsmedisinsk arbeid vektlegges. 

Interesse for vitenskapelig aktivitet vil bli vektlagt og deltagelse i forskingsaktivitet og undervisning forutsettes.

Personlige egenskaper

  • Egnethet og gode samarbeidsegenskaper vil bli tillagt vekt.

Vi tilbyr

Høyt faglig nivå

Gjeldende tilsettingsvilkår for leger ved universitetsklinikk.

Lønn etter overenskomst mellom Arbeidsgiverforeningen Spekter og Den norske Lægeforening.

Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
St. Olavs Hospital HF
Kontaktperson
Navn: Sigrun Beate Kjøtrød
Tittel: Seksjonsoverlege
Telefon: 72573812
E-post: Sigrun.Beate.Kjotrod@stolav.no
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Kvinneklinikken, St. Olavs hospital
Harald Hardrådes gate 14
7030 Trondheim