Kort om arbeidsgiver
Enhet for helsetjenester i Tromsø kommune har ansvaret for fastlegeordningen i kommunen. Tromsø har 13 private legekontor og 1 kommunalt legekontor med pr. tiden 78 fastleger. 

Tromsø kommune har nå ledig to fastlegevikariater ved to av våre legekontor med privat næringsdrift. Vikariatenes lengde varierer fra fire måneder til ca. ni måneder. Tiltredelsesdato kan avtales. Fastlegelistenes størrelse varierer noe, henholdsvis 900 og 1260 pasienter. Legesentrene i Tromsø er veletablerte og varierer i størrelse og lokalitet. Samtlige kontorer har erfarne og dyktige fastleger. Journalsystemene kontorene bruker er blant annet CGM Allmenn journalsystem med tilknytning til Pasientsky og Webmed. Vikariatene er ikke tilknyttet pliktig deltakelse i legevakt, men det er mulig å tilrettelegge for dette dersom det er ønskelig. 

Kvalifikasjoner
 • Norsk autorisasjon som lege
 • Fortrinnsvis fullført turnustjeneste/LIS1. Leger som venter på LIS1 er også velkommen til å søke.
 • God muntlig og skriftlig framstillingsevne. Dokumentasjon på norske språkkunnskaper nivå C1. Gjelder ikke dersom du har norsk eller skandinavisk som morsmål.
 • Erfaring fra og interesse for allmennmedisin er ønskelig         
Personlige egenskaper
 • Gode samarbeidsevner og personlig egnethet vil bli vektlagt ved ansettelse
Vi tilbyr
 • Økonomisk støtte den første perioden av vikariatet
 • Veiledning til leger uten LIS1 og  til allmennleger i spesialisering
 • Fastlønn kan vurderes
Annet:
 • Avtaleinngåelse skjer i henhold til gjeldende forskrift og avtaler. 
 • Vi gjør oppmerksom på at søkere kan føres opp på offentlig søkerliste, selv om søkeren har bedt om anonymitet. Dette blir du så fall varslet om.
 • Det stilles krav om politiattest, jfr. helse og omsorgstjenesteloven § 5-4 
 • Søker bes oppgi to referanser  
 • Søknad sendes via Webcruiter 
 • Ta gjerne kontakt med oppgitte kontaktpersoner for flere opplysninger
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Tromsø kommune
Kontaktpersoner
Navn: Helga Kramvik
Tittel: Enhetsleder - Helsetjenester
Telefon: 928 19 494
Navn: Sylvi Dahl Pettersen
Tittel: Personalrådgiver - Helsetjenester
Telefon: 482 71 868
Arbeidssted
,
9299 TROMSØ