Kort om arbeidsgiver
Sektor for Helse og omsorg - legetjenesten
Hammerfest kommune har 4 legesenter med 17 fastleger og 3 leger i spesialisering - del 1. På alle våre legesenter er det ansatt helsesekretærer og sykepleiere. Våre legesenter holder til i moderne lokaler med gode fasiliteter, som laboratorier og skiftestuer. Legetjenesten benytter CGM Journal i sitt daglige arbeid. Alle våre leger bidrar i utviklingen av legesentrene og legetjenesten i kommunen.

Arbeidsoppgaver
 • Du vil ha selvstendig listeansvar for et begrenset antall pasienter, og fastlegeansvar for disse
 • Delta i dagvaktordning på dagtid, og legevakt utenom legesentrenes åpningstider
 • Det må påregnes noe kollegial fraværsdekning når andre leger har fri etter vakt, er bortreist på kurs osv.
 • Det kan etter hvert være aktuelt å delta i andre kommunale allmennlegeoppgaver, det vil i så tilfelle avtales på et senere tidspunkt
Om avtalehjemmelen
Avtalehjemmelen er tilknyttet næringsvirksomhet, noe som innebærer en rett for tidligere hjemmelshaver til å selge sin praksis. Fratredende lege skal etter søknadsfristens utløp orientere samtlige søkere om forhold ved praksisen som kan danne grunnlag for omsetning, herunder prisantydning
Lokalisering, type praksis og hjemmelshaver
 • Bryggen legesenter
 • Gruppepraksis med 4 fastleger og en LIS1
 • Kommunen er hjemmelshaver
Listelengde:
 • 420 - listetak 600
Organiseringsform
 • Kommunalt drevet legesenter hvor hjelpepersonellet er ansatt i kommunen
 • Næringsdrivende: Fastlegen betaler husleie og mottar basistilskudd og praksiskompensasjon
 • Fastlønnet: Fastlegen betaler ikke husleie, basistilskudd og praksiskompensasjon tilfaller kommunen
Avtaler i praksisen
 • Hammerfest kommune drifter legesenteret og legene betaler husleie og mottar basistilskudd og
  praksiskompensasjon (iht. ASA 4310 pkt. 8.2)
Kvalifikasjonskrav
 • Norsk autorisasjon som lege
 • Gjennomført og/eller godkjent læringsmål for LIS1/turnus
Ferdigheter
 • Du har evne til å jobbe selvstendig og ta gode beslutninger, samtidig som du ser dine begrensninger og søker kollegastøtte ved behov
 • Må beherske norsk muntlig og skriftlig godt, andre nordiske språk kan vurderes
 • God kjennskap til norsk helsevesen og lokale forhold vil vektlegges
Personlige egenskaper
 • Du har interesse for allmennmedisin og ønsker å jobbe med mennesker i alle aldre og i ulike livsfaser
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
Spesielt for denne stillingen
Det stilles krav om politiattest og egenerklæring vedrørende tuberkuloseundersøkelse, hjemlet i henholdsvis Lov om kommunale helse og omsorgstjenester § 5-4 og i Forskrift om tuberkulosekontroll § 3-1
Nærmere opplysninger om stillingen får du ved å henvende deg til fastlege og spesialist i allmennmedisin Kaj M. Wold, telefon 78 40 24 55, eller virksomhetsleder Jonas Zahl, telefon 78 40 27 07, mobiltelefon 402 45 005.

Hammerfest kommune tilbyr
 • Etter aksept av tildeling av fastlegeavtalen og etablert avtale kan overtakende lege velge mellom privat drift eller ansettelse med fastlønn
 • Spennende og variert praksis med erfarne kolleger og egen utnevnt veileder på Bryggen legesenter
 • Utdanningsplan vil bli utarbeidet i løpet av første halvår
 • 4 måneder lønnet utdanningspermisjon etter 3 års tjeneste
 • Fri med lønn for veiledningsgruppe
 • Inntil 10 dager fri med lønn for deltakelse på kurs
 • 10 dager fri med lønn i tillegg til ordinær ferie
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger
 • Gode muligheter for videre- og etterutdanning
 • Eget introduksjonsprogram for nyansatte
 • Lønn i henhold til lokal avtale
 • Prøveordning ut 2021 med 20 % bonuslønn
 • Tildeling og eventuell tilsetting skjer på de vilkår og med de plikter som følger av lov, tariffavtale og reglementer.
Generell informasjon
I henhold til offentlighetsloven § 25 kan opplysninger om søker bli offentliggjort selv om søker har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.
Søknad, CV og vedlegg sendes elektronisk. For hjelp til utfylling av CV kan Jobbnorge kontaktes på telefon 75 54 22 20.
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Hammerfest kommune
Kontaktpersoner
Navn: Kaj M. Wold
Tittel: Fastlege og spesialist i allmennmedisin
Telefon: 78 40 24 55
Navn: Jonas Zahl
Tittel: Virksomhetsleder
Telefon: 78 40 27 07
Arbeidssted
Bryggen legesenter
Strandgata 52
9600 HAMMERFEST
Søk på stillingen