Kort om arbeidsgiver
Venter du på LIS 1 stilling? Avdeling for depressive lidelser søker lege med autorisasjon. Vikariatet er en 100 prosent stilling til 9. juli 2021, med mulighet for forlengelse.

Om avdelingen
Avdeling for depressive lidelser er en av fem spesialiserte døgnavdelinger på Modum Bad. Avdelingen har 24 behandlingsplasser med tre lukkede grupper som tilbyr innleggelser over 8-10 uker. Målgruppen er pasienter med affektive lidelser og varierende grad av komorbiditet i form av angst, komplisert sorg, PTSD, personlighetsforstyrrelse og rusmisbruk. De fleste pasientene har forsøkt behandling lokalt uten tilstrekkelig effekt.

Avdelingen er forankret i en korttidsdynamisk modell. Vi jobber aktivt med å utvikle behandlingstilbudet. De tre gruppene kombinerer individual- og gruppeterapi gjennom et variert tilbud av tilnærminger og teknikker.

Avdelingens personale er tverrfaglig sammensatt med overleger, LIS, psykologspesialister, psykologer og psykiatriske sykepleiere. Mange har psykoterapeutisk videreutdannelse. Helsesportspedagoger og sykehusprester er tilknyttet avdelingen.

Arbeidsoppgaver
 • Innkomstsamtale og undersøkelse
 • Legemiddelsamstemming og gjennomgang
 • Fortløpende somatiske vurderinger av våre inneliggende pasienter, hovedsakelig allmennmedisinske problemstillinger
 • Resepter og sykemeldinger
 • Bestilling av lab prøver
Kvalifikasjoner
 • Ønskelig med erfaring fra psykisk helsevern
 • Gode språkferdighet i norsk muntlig og skriftlig
 • God kulturforståelse og kjennskap til det norske helsevesen
 • Erfaring med DIPS
 • Personlig egnethet, fleksibilitet, gode samarbeidsevner og engasjement for å skape et godt arbeidsmiljø vektlegges
Vi kan tilby:
 • Utfordrende arbeidsoppgaver innenfor et spennende fagfelt
 • Introduksjonsprogram for nyansatte
 • Lønn etter avtale
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger
 • Personalbolig og barnehageplass ved ledig kapasitet
 • Personalhytte, treningsrom og andre velferdstiltak
Det forventes at alle ansatte bidrar til å virkeliggjøre våre verdier og vår visjon.
Stillingskategori
Andre legestillinger
Arbeidsgiver
Modum bad
Kontaktperson
Navn: Kari Nedberg
Tittel: Avdelingsleder
Telefon: 32 74 95 26 / 934 46 533
E-post: Kari.nedberg@modum-bad.no
Hjemmeside
Arbeidssted
Badeveien 287
3370 VIKERSUND