Kort om arbeidsgiver
Kort om stillingen:
Kommunelegen vil ha fastlegevirksomhet i 80% og kommunale legeoppgaver i 20% av stillingen, tilsynslege sykehjem. Stillingen inngår i den interkommunale legevaktsordningen med 15-delt vakt. Hvis det er ønskelig kan kommunen tilrettelegge for alternativ arbeidstidsordning.

Kort om enheten:
Virkeområdet for enhet helse er legetjenesten (primærhelsetjenesten), helsestasjonstjenesten, skolehelsetjenesten, rus- og psykiatritjenesten, kommunefysioterapeut, ergoterapeut og forebyggende helsearbeid og miljørettet helsevern. I tillegg ligger barnevernet, legevakt og krisesenter i enhet helse. Dette er tjenester som utføres av andre kommuner gjennom vertskommunesamarbeid.

Krav til kompetanse:
 • Norsk autorisasjon som lege og gjennomført turnustjeneste
 • Spesialist i allmennmedisin eller påbegynt spesialisering
 • Gode norskkunnskaper både muntlig og skriftlig

Personlige egenskaper
 • Søker må ha gode samarbeidsevner
 • Faglig engasjement
 • Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt

Vi tilbyr:
 • Kommunen tilrettelegger for et spesialiseringsforløp for leger uten spesialisering
 • Et veldrevet, velutstyrt kontorfellesskap i lyse og trivelige lokaler 
 • Dyktig og stabil medarbeiderstab
 • Lønn etter avtale
 • Gode pensjonsordninger
 • 1 uke ekstra ferie per år
 • Kommunal vaktbil under legevakt

Det er 6 måneders prøvetid på stillinger i Alvdal kommune. Intervju vil bli gjennomført. Politiattest ikke eldre enn 3 mnd må framlegges før tiltredelse.

Tilsettinger skjer på de vilkår som går fram av lover, reglement og tariffavtaler, herunder risikodekning i pensjonsordning hvor arbeidstaker og arbeidsgiver betaler innskudd. 

I henhold til Offentleglova § 25 2. ledd kan søkerlister offentliggjøres. Ønsker søker sin søknad unntatt offentlighet, må dette begrunnes i søknaden. Du blir varslet dersom ønsket om reservasjon ikke blir tatt til følge.
Stillingskategori
Kommunal lege
Arbeidsgiver
Alvdal kommune
Kontaktpersoner
Navn: Anita Engelberg
Tittel: Enhetsleder helse
Telefon: 45638953
E-post: anita.engelberg@alvdal.kommune.no
Navn: Håkon S. Henningsen
Tittel: Kommunelege 1
Telefon: 99486954 / 62489100
E-post: hakon.s.henningsen@alvdal.kommune.no
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Søknad
Søknad merkes: Kommunelege Alvdal
Arbeidssted
Alvdal
Gjelen 3
2560 ALVDAL