Kort om arbeidsgiver

Kongsberg ligger sentralt plassert på Østlandet og er en kommune med 26 000 innbyggere. Byen er kjent som teknologibyen og huser noen av verdens fremste teknologibedrifter. Byen har internasjonal barnehage og skole, teknisk fagskole og en avdeling av Universitetet i Sør-Norge. I tillegg er det meget gode friluftsmuligheter både sommer og vinter. Det er kort vei til gode kommunikasjonsforbindelser til Oslo og Gardermoen, sykehuset ligger 5 min. gange fra knutepunkt med buss- og togstasjon.

Kongsberg sykehus er lokalsykehus for Numedalsregionen. Vi har en stor indremedisinsk avdeling og en ortopedisk avdeling med implantasjonskirurgi, ryggkirurgi og akuttfunksjon innen frakturkirurgi. Det er fødeavdeling med ca 300 fødsler per år, og en gynekologisk avdeling med høy operasjonsaktivitet. Anestesilege er ansvarlig for rescusitering av nyfødte sammen med barnelege ved Drammen sykehus via telemedisin. Vi har ØNH-leger fra Drammen sykehus som opererer barn og voksne.

Vi har en velutstyrt medisinsk intensivavdeling med variert pasientpopulasjon. Vi har et tett samarbeid med intensivavdelingen ved Drammen sykehus. Vi er aktive innen transport med bla mulighet til uttrykning til akutte pasienter på dagtid, samt transport av intensivpasienter og nyfødte hele døgnet. Vi har et aktivt simuleringsmiljø og åpner egen simuleringsenhet på sykehuset mars 2021.

Vi har en tverrfaglig smertepoliklinikk bemannet med  anestesileger, sykepleiere, fysioterapeut og psykolog. Det drives forskning i samarbeid med universitetet i Oslo. Vi har en palliativ enhet i samarbeid med medisinsk avdeling.

Ved eventuell intern rekruttering vil det bli ledig stilling for overlege.

Oppstart etter avtale

Arbeidsoppgaver

 • Medisinskfaglig ansvarlig 
 • Personalansvar og ansvar for den daglige bemanningen 
 • Administrativt arbeid og deltagelse i møtevirksomhet
 • Ansvar for tverrfaglig samarbeid  mellom profesjoner og på tvers av avdelinger og fagområder
 • Sikre god samhandling innad i klinikken
 • Delta i planlegging om opptrapping av aktivitet i klinikken 2021-25.
 • Opprettholde faglig kompetanse 
 • Deltagelse i daglig klinisk virksomhet og vaktarbeid etter avtale 

Kvalifikasjoner

 • Godkjent spesialist i anestesiologi
 • Relevant erfaring fra sykehus 
 • Evne til å styrke fag, kompetanseheving og tverrfaglig samarbeid 
 • Gode norskkunnskaper både skriftlig og muntlig 

Personlige egenskaper

 • Du er engasjert og har interesse for faget
 • Du er opptatt av god drift med utgangspunkt i gode pasientforløp
 • Selvstendig
 • Resultatorientert
 • Fleksibel
 • Personlig egnethet og evne til å arbeide i team vektlegges

Vi tilbyr

 • Et godt arbeidsmiljø med fokus på fagutvikling og forskning
 • Høyt faglig nivå
 • Utfordrende og variert arbeid 
 • Tilbud om medlemskap i velferdsforening, med mulighet for leie av hytter og leiligheter i inn og utland samt mange rabattordninger og kulturtilbud
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Vestre Viken HF
Kontaktperson
Navn: Jarle Kjønigsen
Tittel: Avdelingssjef
Telefon: 96797933
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Anestesiseksjonen Kongsberg sykehus, Vestre Viken
Drammensveien 4
3612 Kongsberg