Kort om arbeidsgiver

Ny LIS utdanning fordrer strømlinjeformet utdanningsløp der vurdering av oppnådde læringsmål er førende for utdanningen. Det er fokus på supervisjon og veiledning, samt innføring av felles læringsmål for alle spesialiteter i etikk, lovverk, kunnskapshåndtering, samvalg, kommunikasjon, pasient‐og pårørendeopplæring, kvalitet og pasientsikkerhet. Stillingen skal bidra til å sikre at Vestre Viken HF gjennomfører de oppgaver helseforetaket er pålagt å ha ansvar for i forbindelse med LIS utdanning (Forskrift 8. desember 2016 nr. 1482 om spesialistutdanning og spesialistgodkjenning for leger og tannleger (spesialistforskriften). 


Vestre Viken søker nå en utdanningskoordinerende overlege i 50 % fast stilling, som skal bidra i arbeidet med å utarbeide en struktur som fremmer god kvalitet i LIS-utdanningen i hele foretaket.

Stillingen er organisert under utdanningsavdelingen med kontorsted i Drammen. Nærmeste overordnede er avdelingssjef utdanning. Lønn etter avtale.

Arbeidsoppgaver

 • Bistå klinikkene med å utarbeide gode rutiner for organisert undervisning, veiledning, gruppeveiledning, supervisjon og vurdering av LIS i en travel hverdag.
 • Overordnet ansvar for gjennomføring av læringsaktiviteter innen FKM som skal arrangeres i regi av Utdanning, samt introduksjonsprogram for LIS1.
 • Bidra med å samordne utdanningen innenfor samme spesialitet på tvers av klinikkene i helseforetaket.
 • Ta tak i utfordringer vedrørende rotasjon til andre læringsarenaer.
 • Lede helseforetakets utdanningsråd for LIS.
 • Delta på møter i Fagrådet i regi av RegUt HSØ.
 • Evaluering av LIS-utdanningen i foretaket.
 • Oppgavene forutsetter et tett samarbeid med utdanningsansvarlige i klinikkene og de spesialitetsvise  utdanningsutvalgene som er etablert i Vestre Viken.

Kvalifikasjoner

 • Godkjent legespesialist, alternativt LIS med særlig god kompetanse innen området.
 • Pedagogisk kompetanse.
 • God kunnskap om og interesse for legers spesialistutdanning.
 • God organisasjonsforståelse
 • Erfaring fra helseforetak og god forståelse for driftsutfordringer i sykehus.
 • Gjennomført kurs i veiledning og supervisjon eller gjennomfører veilederkurs i nær fremtid vil være en fordel.
 • Forskningskompetanse vil være en fordel.

Personlige egenskaper

 • Gode samarbeidsevner.
 • Engasjerende og motiverende.
 • Evnen til å jobbe strukturert, systematisk og planmessig.
 • Du må ha evnen og vilje til å jobbe tverrfaglig og i team.
 • Gode kommunikasjonsevner.
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi tilbyr

 • Interessante og varierte arbeidsoppgaver i et kompetent miljø med hyggelige kollegaer.
 • Lønn etter avtale .
 • God pensjonsordning.
 • Tilbud om medlemskap i velferdsforening med mulighet for leie av hytter i inn- og utland og mange rabattordninger og kulturtilbud.
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Vestre Viken HF
Kontaktperson
Navn: Karen Berit Dillerud Sannes
Tittel: Avdelingssjef
Telefon: 91602221
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Utdanningsavdelingen
Dronninggata 28
3004 Drammen