Kort om arbeidsgiver
Arbeidssted
Kråkerøy legesenter er et senter med 5 fastleger som holder til i nye lokaler på Kråkerøy i Fredrikstad.
Det er ansatt tre dyktige legesekretærer med lang erfaring. Kontorene er tilrettelagt for rullestol.
Vi bruker Pasientsky Clinic, med integrert Convene og videokonsultasjon for kommunikasjon med pasientene over Helsenett.
 
Om fastlegehjemmelen
En av fastlegene ved senteret har sagt opp sin fastlegehjemmel og vi søker en etterfølger. Tiltredelse 1.9.21.
Listelengde er på 900 pasienter. Deltagelse i kommunal legevakt.
Til avtalen kan det pålegges offentlige allmennmedisinske oppgaver i tråd med regelverket.
 
Søknad på og tildeling av fastlegehjemmel
Fastlegepraksiser i kommunen skal drives i henhold til lov om kommunale helse- og omsorgstjenester, fastlegeforskriften og annen relevant helselovgivning, på de vilkår som fremgår av ASA 4310, samt lokale føringer gitt av kommunen. Tildelingen av avtalehjemmel følger av ASA 4310. Merk at hjemmel tildeles som et enkeltvedtak etter forvaltningsloven, der andre søkere kan ha innsynsrett i bl.a. CV og søknadsdokumenter om de har relevans i begrunnelsen.

Kvalifikasjonskrav
* Ha spesialistgodkjenning i allmennmedisin eller være under spesialisering. Leger som ønsker å starte spesialisering kan også søke
* Må gode kunnskaper i norsk skriftlig og muntlig
* Ha kjennskap til ASA-avtalen, fastlegeforskriften og samhandlingsreformen
 
Personlige egenskaper
* Personlig egnethet for å fungere godt i hjemmelen
* Gode samarbeidsevner med kolleger og hjelpepersonell
 
Andre opplysninger
Hjemmelsinnehaver inngår leiekontrakt med legekontoret etter avtale. Legekontoret organiserer all drift, deriblant leie og vedlikehold av lokaler, alt personell, alt utstyr og all logistikk knyttet til drift av praksis. Hver lege står faglig ansvarlig for sin yrkesutøvelse og for sin økonomi.
 
Politi / Tuberkulose attest
Politiattest ikke eldre enn 3 mnd. må fremlegges ved ansettelse.
Tuberkuloseattest etter forskrift.
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Fredrikstad kommune
Kontaktpersoner
Navn: Lise Vissås
Tittel: Avdelingsleder legetjenester
Telefon: 918 34 125
E-post: lisvis@fredrikstad.kommune.no
Navn: Finn-Håkon Reknes
Tittel: Fastlege
E-post: fhr@online.no
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Arbeidssted
Kråkerøy legesenter
Verkstedveien 6 A
1671 KRÅKERØY