Kort om arbeidsgiver

Barne- og ungdomsavdelingen ved Sørlandet sykehus Kristiansand (SSK) er en del av Somatisk klinikk i Sørlandet sykehus, og består av Habiliteringstjenesten for barn og ungdom og Barne- og ungdomsseksjonen i Kristiansand.

Barne- og ungdomsseksjoneni Kristiansand har lokalsykehusfunksjon for vestre og midtre del av Agder, og har områdefunksjon på Sørlandet for nyfødtintensiv, store barn intensiv, kardiologi, onkologi og langtidsmekanisk respirasjonsstøtte-behandling.
Legetjenesten dekker også medisinske undersøkelser på Statens barnehus i Agder, Avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering (Smart livsstil) som har tilbud til barn og unge med sykelig overvekt samt ukentlig tilsyn av nyfødte barn ved Sørlandet sykehus avdeling Lister.

Vi har ledig 100 % stilling som lege i spesialisering med oppstart 01.03.2021. Varighet 6 måneder med mulighet for forlengelse.
Vi har også ledig 2 x 100 % stilling som lege i spesialisering med oppstart 12.04.2021. Varighet 6 måneder med mulighet for forlengelse.
Spesialitet: barnesykdommer.

Sørlandet sykehus har avtale med OUS om gruppe 1 tjeneste.

Den som får tilbud om stillingen må legge fram politiattest etter Lov om helsepersonell § 20a (gjelder arbeid med barn og utviklingshemmede)

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning, attester på arbeidserfaring og eventuelle spesialistgodkjenninger. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som fremkommer i CV og til fastsettelse av lønn.

Sørlandet sykehus ønsker at våre ansatte skal gjenspeile befolkningens mangfold og vi oppfordrer derfor alle som er kvalifiserte til å søke hos oss, uansett kjønn, alder, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Det samme gjelder dersom du har hatt opphold i arbeidslivet.

Arbeidsoppgaver

  • Stillingen inngår i avdelingens primærvaktordning, for tiden 8-delt vakt.

Kvalifikasjoner

  • Søkere som har gjennomført LIS1-tjeneste/turnustjeneste vil bli foretrukket.

Personlige egenskaper

  • Det legges vekt på personlig egnethet.
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Sørlandet sykehus HF
Kontaktperson
Navn: Kåre Edvard Danielsen
Tittel: Avdelingssjef
Telefon: 90785106
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Barne- og ungdomsavdelingen, Kristiansand
Egsveien 100
4615 Kristiansand