Kort om arbeidsgiver

 Vi har ledig 1-års vikariat i 100 % stilling for lege/lege i spesialisering ved seksjon Psykisk helse, rus og avhengighet (PRA) i Drammen DPS.

Drammen DPS er et distriktpsykiatrisk senter i Klinikk for psykisk helse og rus. Vårt opptaksområde omfatter kommunene Drammen, Lier og  Sande med et befolkningsgrunnlag på ca. 130.000 innbyggere.  
Vi består av tre polikliniske seksjoner og en døgnseksjon. Poliklinikken Sentrum og Seksjon Psykiske helse, rus og avhengighet (PRA) ligger i Drammen sentrum. Poliklinikken Konnerud og Døgnseksjonen er lokalisert på Konnerud, ca. 10 minutters kjøretur fra Drammen sentrum. 

Seksjon PRA inneholder tre ulike polikliniske team; TSB-teamet (tverrfaglig spesialisert rusbehandling i poliklinikk), Psykoseteamet og FACT-teamet.
Seksjonen har 30 årsverk inkludert 4 overlegestillinger og for tiden 2 LIS-stillinger.
Legevikar vil primært forankres i TSB-teamet, og egner seg godt for en fastlege som ønsker å lære seg mer om behandling av pasienter med rusmiddelavhengighet og psykiske lidelser. Vennligst angi mulig tiltredelsestidspunkt i søknad.

Arbeidsoppgaver

 • Ansvar for oppfølging av somatisk helse og legemidler til pasienter i TSB-poliklinikken
 • Utredning og poliklinisk behandling av pasienter med rusavhengighet og ofte samtidig psykisk lidelse
 • Bistå de andre medarbeiderene i teamet med medisinsk faglige vurderinger og oppgaver
 • Bistå inntaksteamet med medisinskfaglige vurderinger
 • Samarbeid med interne og eksterne samarbeidspartnere
 • Bistå andre seksjoner ved Drammen DPS ved behov

Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon som lege
 • LIS i allmennmedisin som trenger sykehusår som ledd i spesialisering oppfordres til å søke
 • Gode muntlige og skriftlige norskkunnskaper  

Personlige egenskaper

 • Høy arbeidskapasitet, ansvarsbevissthet og evne til selvstendig, strukturert arbeid 
 • Godt humør og liker å jobbe i team og å samarbeide på tvers
 • Interesse for arbeid med rus og psykiske lidelser

  Personlig egnethet vil bli vektlagt

Vi tilbyr

 • Arbeidstid 08.00-16.00, for tiden ingen vaktordning tilknyttet poliklinikken
 • Et stort fagmiljø med bred kompetanse innenfor rus og psykiatri-feltet
 • Tilrettelegging for nødvendig opplæring. Veiledning av psykiater.
 • Tett samarbeid mellom legene på tvers av team og seksjoner med bl.a ukentlige felles legemøter for LIS og overleger ved Drammen DPS.
 • Mulighet for å jobbe i andre seksjoner i Drammen DPS og dermed få bred og allsidig erfaring med ulike målgrupper og problemstillinger

Seksjon PRA holder til i lyse og fine lokaler, samlokalisert med Drammen DPS Poliklinikken Sentrum og flott beliggende i Drammen sentrum i nærheten av offentlig kommunikasjon (30 minutter togtur fra Oslo).
Lønns- og arbeidsvilkår i henhold til gjeldende overenskomster.
Tiltredelse etter avtale, det er ønskelig med vikar som kan tiltre raskt

Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Vestre Viken HF
Kontaktpersoner
Navn: Marie Kraugerud Rustadbakken
Tittel: Seksjonsleder
Telefon: 992 32 203
Navn: Birgit Kruska Bjerke
Tittel: Avdelingsoverlege
Telefon: 415 99 675
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Drammen DPS Ruspoliklinikk
Øvre Strandgt. 2
3018 Drammen