Kort om arbeidsgiver

Vil du vere med å byggje den beste klinikken?

Vi har ved revmatologisk seksjon underlagt Klinikk for Kreftbehandling og Rehabilitering ledige overlegestillingar innan revmatologi. 

Ei stilling som overlege er ledig med tilsetting frå snarast mogleg, og ei stilling er ledig frå august 2021.

Revmatologisk seksjon har fylkesdekkande funksjon og er det einaste revmatologiske tilbodet i Møre og Romsdal fylke. Vi tek oss av pasientar med artrittsjukdomar, bindevevssjukdomar og vaskulittar. Seksjonen har sengepost og poliklinikk, og har tilknytta legar, sjukepleiarar, fysioterapeut, ergoterapeut og helsesekretærar.

Arbeidsoppgåver

 • Arbeid som revmatolog med nyutreiing og kontrolloppfølging i poliklinikk
 • Vaktarbeid (08-16) og beredskap for sengepost (16-22)
 • Sengepostansvar som rullerar mellom overlegane og involverar tverrfagleg samarbeid med sjukepleiar, fysioterapeut, ergoterapeut
 • Praktisk arbeid med leddinjeksjonar og ultralyd av muskel-skjelettapparatet

Kvalifikasjonar

 • Du er overlege med godkjent spesialitet innan revmatologi
 • Du behersker norsk godt, både skriftleg og muntleg
 • Du er ansvarsbevisst
 • Du forheld deg lett til pasientar, pårørande og kollegaer
 • Du har gode kommunikasjonsevner
 • Du deler gjerne kunnskap med andre
 • Det er ein fordel med Phd, forskningskompetanse
 • For stillinga blir det vektlagt personleg eignaheit

Personlege eigenskapar

 • Du har gode samarbeidsegenskapar
 • Du trivast i eitt aktivt og travelt miljø
 • Du bidreg til eit godt arbeidsmiljø
 • Du har evnen til å jobbe sjølvstendig

Vi tilbyr

 • Sterkt tverrfagleg samarbeid
 • Ein inkluderande arbeidsplass
 • Løn etter gjeldande overeinskomstar
 • Medlemskap i god offentleg pensjonsordning og fordelaktige forsikringsvilkår
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Helse Møre og Romsdal HF
Kontaktperson
Navn: Ole Lianes
Tittel: Konst. seksjonsleiar (lege)
Telefon: 95169400
E-post: Ole.Lianes@helse-mr.no
Hjemmeside
Arbeidssted
Revmatologisk poliklinikk Ålesund, Helse Møre og Romsdal HF
Åsehaugen 5
6017 Ålesund