Kort om arbeidsgiver

Vi har i dag en dyktig overlege/psykiater ved Døgnenheten Alta PHV, men vi ønsker en dyktig overlege til!

Døgnenheten Alta, psykisk helsevern har 12 sengeplasser, men skal øke til 15 sengeplasser i årene som kommer. Vi er en enhet med personal som holder et høyt faglig nivå og jobber tverrfaglig. Her vil du inngå i stab som består av; 2 overleger/psykiatere, psykomotorisk fysioterapeut, spesial ergoterapeut, psykolog og sosionom. I tillegg ett tett samarbeid med turnus personale bestående av spesial sykepleiere/vernepleiere og sykepleiere/vernepleiere. All behandling ved vår enhet baseres på frivillighet.

Døgnenheten Alta PHV og TSB er i 3. etasje ved Klinikk Alta og er fysisk adskilt, men det legges opp til mye samorganisering og samarbeid, spesielt på ledernivå og spesialistnivå. Enheten ligger i 3 etasje ved klinikk Alta, hvor samarbeidspartnere som VPP, rusteam og somatisk sengeenhet er lokalisert i samme bygg.

Vi har en ledig fast stilling som overlege med norsk godkjenning som spesialist i psykiatri.
Tiltredelse 1. september 2021. Søk Stillingen!

Alta er et moderne kunnskapssamfunn med fokus på forskning og høyere utdanning. Byen er et vekstsenter i nord. Her er et variert næringsliv, og byen er et handels- og servicesenter for Vest-Finnmark og Nord-Troms. Alta er også et trafikknutepunkt kun to timer med fly unna Oslo.

Arbeidsoppgaver

 • Utredning og behandling
 • Tverrfaglig samarbeid både internt og eksternt
 • Ansvarlig for oppfølging og veiledning av LIS
 • Bidra i forhold til fagutvikling og undervisning
 • Gi veiledning både internt og eksternt 

Kvalifikasjoner

 • Norsk godkjenning som spesialist i psykiatri
 • Du må beherske norsk eller et annet skandinavisk språk skriftlig og muntlig
 • Gode språkkunnskaper er viktig for god pasientbehandling
 • Du må beherske norsk skriftlig og muntlig, og for alle stillinger i Finnmarkssykehuset er det ønskelig at du har kjennskap til samisk språk og kultur 

Personlige egenskaper

 • Gode kommunikasjonsevner, både strukturert og fleksibel
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne
 • Ansvarsbevisst
 • Gode samarbeidsevner
 • Trives med å jobbe i et tverrfaglig team
 • Godt humør
 • Personlig egnethet for stillingen vil bli vektlagt

Vi tilbyr

 • Spennende arbeidsoppgaver i et trivelig arbeidsmiljø
 • Finnmarksavtale med bl.a. ekstra lønn og permisjon i 4 måneder hvert 3. år kan tilbys etter avtale
 • Betaling av reise- og flytteutgifter iht. gjeldende reglement dersom du må flytte for å begynne hos oss
 • Faglig og personlig utvikling
 • En arbeidsplass som er en inkluderende arbeidsliv(IA)-bedrift
 • Bedriftshelsetjeneste
 • Vakker natur rett utenfor døren
 • Medlemskap i landets kanskje beste pensjonsordning
 • Lønn i henhold til gjeldende overenskomster, samt 6 mnd. prøvetid
 • I tillegg til god lønn får du i Finnmark en rekke økonomiske fordeler som nedskrivning av studielån, lavere skatt og billigere strøm

  Generell informasjon 
  Kun søkere som søker elektronisk via WebCruiter vil blir vurdert. Attester og vitnemål samt to referanser legges ved søknaden. Dersom du har tatt hele eller deler av utdanningen din i utlandet, må vi ha autorisert oversettelse av dine papirer og godkjenning fra NOKUT (www.nokut.no). Originalpapirer etterspørres ved innkalling til intervju. For alle stillinger med pasientrettet arbeid, krever vi at du legger fram politiattest. Finnmarkssykehuset deltar i regjeringens inkluderingsdugnad. Målet med inkluderingsdugnaden er at fem prosent av alle nyansatte i staten skal være personer med nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en.  Finnmarkssykehuset ønsker å være en arbeidsgiver som gjenspeiler mangfoldet i samfunnet og som utnytter potensialet i den samlede kompetansen i befolkningen. Vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte kandidater til å søke jobb hos oss. I henhold til offentlighetsloven kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Finnmarkssykehuset er i utvikling. Endringer i arbeidsoppgaver/stillingsbeskrivelse kan derfor ikke utelukkes. 

  Finnmarkssykehuset ønsker ikke kontakt med selgere.

Språk

 • Norsk
 • Samisk
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Finnmarkssykehuset HF
Kontaktpersoner
Navn: Petter Mannsverk Dahle
Tittel: Enhetsleder
Telefon: 95964866
E-post: petter.mannsverk.dahle@finnmarkssykehuset.no
Navn: Vibeke Haugen Kechter
Tittel: Ass.enhetsleder
Telefon: 78947472
Navn: Elena Zadorina
Tittel: Overlege
Telefon: 78947474
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Arbeidssted
Døgnenheten Alta PHV, Klinikk Alta, Finnmarkssykehuset HF
markveien 31
9510 Alta
Søk på stillingen