Kort om arbeidsgiver
Vi har ledig stilling for overlege i onkologi.

Fra mars 2020 tok LDS over ansvaret for medikamentell kreftbehandling for pasienter fra indre by i Oslo (ca 200 000 innbyggere) gjennom overføring av funksjoner fra Oslo universitetssykehus. I den sammenheng åpnet sykehuset en helt ny seksjon i nyoppussede lokaler.
Onkologisk seksjon har for tiden 3 onkologer og vi søker en kollega som kan tenke seg å jobbe i et framtidsrettet og sterkt fagmiljø med gode kollegiale relasjoner. Vi har i dag hovedsakelig poliklinisk aktivitet med stort fokus på tverrfaglig tilnærming. Vi behandler pasienter med brystkreft, GI-cancer, melanom og prostata.

Vi søker etter onkolog som vil være med å utforme et strømlinjet behandlingstilbud med god integrasjon av onkologi, palliasjon, hematologi og lungemedisin. Det er tett samarbeid med sykehusets ulike kliniske avdelinger, samt radiologi, laboratoriefag og Lovisenberg lindring og livshjelp (tidligere Hospice Lovisenberg). Den onkologiske virksomhet vil skje i tett samarbeid med de ulike fagmiljøene ved Oslo universitetssykehus og kommunehelsetjenesten. Vi deltar jevnlig på tverrfaglige møter med OUS via videolink.

Onkologisk seksjon ligger administrativt under Medisinsk klinikk. Klinikken har faglig bredde med seksjoner for lunge, hjerte, gastro, infeksjon, hematologi, slag/geriatri, samt medisinsk intensiv og overvåking og observasjonspost. Klinikken har også poliklinikk for diabetes og endokrinologi. På sikt mulighet for å delta i vaktordning sammen med spesialister i palliativ medisin.

Egenskaper:
Vi legger stor vekt på faglig kompetanse, samt personlig egnethet med gode samarbeidsevner.
Gode evner til selvstendig arbeid.
Gode evner til å tilegne seg og anvende ny kunnskap.
Du må ha interesse for å arbeide i tverrfaglige team.

Kvalifikasjoner:
Det kreves europeisk spesialistgodkjenning i onkologi.
Du må beherske et skandinavisk språk både skriftlig og muntlig.
Bred erfaring innen medikamentell kreftbehandling og palliasjon vektlegges.
Bakgrunn innen gastrointestinal og urologisk onkologi.
Erfaring med klinisk forskning og ønske om å utvikle dette videre ved LDS.

Vi tilbyr:
Lønn i henhold til avtale mellom Spekter og organisasjonene
God pensjonsordning via KLP
Et godt arbeidsmiljø og gode muligheter for faglig utvikling
Et aktivt bedriftsidrettslag med bredt tilbud
Gode velferdsordninger
Det forventes lojalitet mot sykehusets diakonale verdigrunnlag. Det bes oppgitt to referansepersoner
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Lovisenberg Diakonale Sykehus
Medisinsk klinikk
Kontaktperson
Navn: Bjørn Brandsæter
Tittel: Avdelingsoverlege
Telefon: 916 68 866
Arbeidssted
Lovisenbergata 17
0440 OSLO
Søk på stillingen