Kort om arbeidsgiver
Medisinsk klinikk ved Lovisenberg Diakonale Sykehus ivaretar indremedisinske lokalsykehusoppgaver for et opptaksområde med drøyt 200.000 innbyggere sentralt i Oslo, og har spesialistkompetanse innen de fleste indremedisinske fagområder. Vi vektlegger tverrfaglig samarbeid og har spesielt fokus på storbyproblematikk.

Ved Medisinsk avdeling har vi nå ledig stilling for 2 LIS i sideutdannelse i indremedisin fra 1. mars 2021.

Stillingen er et 100 prosent engasjement i 6 mnd (med mulighet for forlengelse).

Det forventes deltakelse i avdelings vaktturnus som per nå er 38 timers uke med vakter.

Vårt arbeidsmiljø er faglig stimulerende og trivelig, og er preget av nysgjerrighet, åpenhet og gjensidig respekt mellom faggruppene. Vi har individuelt tilpasset opplæringsprogram for nyansatte.

Er du faglig engasjert, setter pasienten i sentrum og har evne til å inspirere og opprettholde et utviklende miljø, ser vi deg gjerne som søker.

Arbeidsoppgaver:
• Mottak og behandling av de fleste indremedisinske problemstillinger
• Posttjeneste
• Poliklinikk
• Delta i avdelingsundervisning og utdanning

Kvalifikasjoner:
• Norsk spesialistgodkjenning
• Beherske norsk både skriftlig og muntlig
• Erfaring i og interesse for aktuelt fagområde
• Faglig engasjement
• Gode samarbeidsevner, men også evne til å arbeide selvstendig

Vi tilbyr:
• Lønn i henhold til avtale mellom Spekter og organisasjonene
• God pensjonsordning via KLP
• Et godt arbeidsmiljø og gode muligheter for faglig utvikling
• Et aktivt bedriftsidrettslag med bredt tilbud.
• Gode velferdsordninger
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Lovisenberg Diakonale Sykehus
Medisinsk klinikk
Kontaktperson
Navn: Bjørn Brandsæter
Tittel: Avdelingsoverlege
Telefon: 916 68 866
Arbeidssted
Lovisenbergata 17
0440 OSLO