Kort om arbeidsgiver

Vi søker dyktig, engasjert og interessert overlege til Alderspsykiatrisk poliklinikk.

Poliklinikken løser spennende faglige utfordringer tverrfaglig og er en poliklinikk som er opptatt av god og virksom pasientbehandling.
Vi søker nå en erfaren overlege med interesse for alderspsykiatri til seksjonsoverlegestilling. 

Alderspsykiatrisk poliklinikk er en spesialpoliklinikk som dekker Vestre Vikens opptaksområde.

Våre målgrupper er:
 - Pasienter med alvorlig psykisk lidelse som debuterer etter fylte 65 år. 
 - Pasienter med demens og betydelige adferdsproblemer og psykiatriske symptomer.
 - Pasienter med en uavklart demensdiagnose eller mistanke om kognitiv svikt på nevrodegenerativt grunnlag.
 - Pasienter over 65 år med en alvorlig psykiatrisk lidelse fra tidligere, hvor samtidige sykdommer eller høy alder gjør alderspsykiatrisk utredning og behandling  hensiktsmessig.

Arbeidsoppgaver

 • Utredning/diagnostisering og behandling av alderspsykiatriske tilstander og kompliserte demenstilstander
 • Utstrakt samarbeid med pasientenes familie
 • Samarbeid med kommunale og andre aktuelle instanser
 • Inngå i et tverrfaglig team med tett samarbeid med andre medarbeidere
 • Fagutvikling, veiledning og undervisning
 • Ambulante tjenester 
 • Vi samarbeider tett med de alderspsykiatriske døgnavdelingene  

Kvalifikasjoner

 • Spesialist i psykiatri
 • Ønskelig med klinisk erfaring fra det alderspsykiatriske fagfeltet

Personlige egenskaper

 • Kan arbeide strukturert og systematisk
 • Ønsker å  utvikle faget med fokus på pasienter
 • Er faglig oppdatert
 • Er god på samarbeid
 • Tenker helhetlig
 • Motiverer andre
 • Bidrar til å skape trygghet blant pasienter og ansatte 
 • Trives med å jobbe i tverrfaglig team
 • Evner til å skape trivsel og godt arbeidsmiljø 

Vi tilbyr

 • Gode muligheter for faglig oppdatering 
 • Konkurransedyktig lønn og pensjonsordning
 • Gunstige velferdstilbud innen trening, kultur og leie av feriebolig i inn/utland 
 • Mulighet for å drive forskning, fag og tjenesteutvikling innen alderspsykiatri 
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Vestre Viken HF
Kontaktpersoner
Navn: Mona Drange
Tittel: Seksjonsleder
Telefon: 97168075
Navn: Hege Marie Dalsveen
Tittel: Avdelingsoverlege
Telefon: 97568339
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Alderspsykiatrisk poliklinikk, Blakstad psykiatriske sykehus
Strandveien 35
1392 Vettre
Søk på stillingen