Kort om arbeidsgiver
Ønsker du å bli sykehjemslege ved nye Selbu sykehjem? 
Høsten 2020 flyttet vi inn i nytt sykehjem med 40 plasser, fordelt på 12 plasser for demente og 28 korttidsplasser, inkludert en KAD plass. Dette er andre byggetrinn i prosjekt med nye helse- og omsorgsbygg i Selbu. Tredje trinn, som er nye omsorgsboliger for eldre, vil stå klar i 2022. Sykehjemmet og utearealene er basert på forskning om pasientgruppen, og gjort i tett samarbeid mellom tjenesten og tekniske fag. Vi ønsker å være i forkant av utviklingen og ser fremover både i forhold til arkitektur, teknologi og pasientfilosofi. Sykehjemmet fremstår som hjemmekoselig, og har utstrakt bruk av teknologi. Dette skal underbygge en personsentrert omsorg, og at pasientene opplever trygghet, mestring og livskvalitet.

Sykehjemslegen er sentral i samarbeidet om dette. Vi søker derfor deg som har motivasjon og interesse for sykehjemsmedisin, og som ønsker å bidra til at vi utvikler gode pasientforløp og har gode rutiner.

Arbeidsoppgaver
 • Ivareta legetjenester til pasienter ved Selbu sykehjem i henhold til kommunens rutiner
 • Medisinskfaglig rådgiver
 • Ha en aktiv og ledende rolle i samhandling, samarbeid og samskaping med helsepersonell, pasient og pårørende
 • Veiledning og internundervisning
 • Delta i møter og kurs for utvikling av fag, tjenester og tilbud
 • Bidra til å utvikle rutiner og aktivt delta i bruken av ny teknologi
Kvalifikasjoner
 • Norsk autorisasjon som lege
 • Erfaring fra norsk helsevesen
 • Gode ferdigheter i norsk, muntlig og skriftlig
 • Ønskelig med spesialisering i allmennmedisin eller annen relevant spesialitet, og/eller erfaring fra eldremedisin
Personlige egenskaper
 • Interesse og motivasjon for sykehjemsmedisin/geriatri
 • Opptatt av fagutvikling og pasientsikkerhet
 • Gode relasjons- og kommunikasjonsferdigheter
 • Faglig sterk og god til å dele kunnskapen med andre
 • Innhenter kunnskap og veiledning når det er behov for det
 • Trives med å jobbe i tverrfaglige team
 • Initiativrik og selvstendig
 • Har helhetsperspektiv
Personlig egnethet vil bli vektlagt

Vi tilbyr
Lønn etter avtale

I denne stillingen har du rett på en av Norges sikreste pensjonsordninger: offentlig tjenestepensjon. Der de fleste tjenestepensjoner kun utbetales i 10 år, er offentlig tjenestepensjon en utbetaling som varer fra den dagen du slutter å jobbe og livet ut. Pensjonen inkluderer også uføre- og etterlattepensjon hvis noe uventet skulle skje. Med pensjonsrett i KLP får du medlemspris og gunstige betingelser på en rekke bank, forsikring og spareprodukter.

Mulighet for kurs og kompetanseheving
Stillingskategori
Sykehjemslege
Arbeidsgiver
Selbu kommune
Kontaktperson
Navn: Håvard Stavrum Larsen
Tittel: Tjenesteleder Selbu sykehjem
Telefon: 91766718
E-post: havard.stavrum.larsen@selbu.kommune.no
Arbeidssted
Nestansringen 20
7580 SELBU
Søk på stillingen