Kort om arbeidsgiver
Legetjenesten på sykehjem er i Asker kommune organisert under avd. Vaksinasjon og Legetjenester og inngår i virksomheten Helse, Rehabilitering og Mestring. Det er 7 sykehjemsleger i Asker kommune fordelt på 7 sykehjem og til sammen 4 LIS1-legestilllinger der 20 % av arbeidstiden er sykehjemspraksis.

Bråset Bo- og omsorgssenter er et av Norges største sykehjem med 200 senger. Her er for tiden 72 somatiske langtidsplasser, 55 langtidsplasser for personer med demens inkl. en forsterket skjermet avdeling med 4 plasser, 9 rehabiliteringsplasser, 7 lindringsplasser og i tillegg 57 ordinære korttidsplasser.

Legetjenesten ved Bråset Bo- og omsorgssenter innehar totalt 3 sykehjemsleger i 100% stilling. I tillegg to LIS1-leger med 20 % stilling hver.
Bråset ligger nær Røyken sentrum med togforbindelse mot Oslo og bussforbindelse til Drammen, og det er ca 20 minutters kjøring fra Asker sentrum.     
Vi søker nå etter sykehjemslege i 100 % stilling vikariat i Asker, for tiden ved Bråset Bo- og Omsorgssenter.

Arbeidsoppgaver
 • Medisinsk oppfølging av sykehjemspasienter
 • Ta del i utvikling av legetjenesten i sykehjem
 • Veiledning av turnuslege
 • Veiledning av øvrige faggrupper
 • Andre kommunale arbeidsoppgaver. Ved evt. økning av smitte kan det bli aktuelt med sykehjemslegevakt kveld/natt.
Kvalifikasjoner
 • Spesialist eller påbegynt spesialisering, fortrinnsvis i allmennmedisin eller geriatri
 • Norsk autorisasjon
 • Godkjent turnus/LIS1-tjeneste
 • Kompetanse/erfaring innen alderspsykiatri er ønskelig
 • Gode norsk-kunnskaper både skriftlig og muntlig. Om man ikke har norsk som morsmål er det krav om språknivå tilsvarende B2. 
Personlige egenskaper
 • Forståelse for sykehjemsmedisin og være med på å skape gode relasjoner til våre brukere, kollegaer og samarbeidspartnere 
 • Arbeide strukturert, selvstendig og målrettet
 • Ha god arbeidskapasitet og være beslutningsdyktig
 • Ønske om å bidra faglig og personlig med engasjement i et tverrfaglig miljø.
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt.
Stillingskategori
Sykehjemslege
Arbeidsgiver
Asker kommune
Kontaktperson
Navn: Anne Marit Hegge
Tittel: Avdelingsleder
Telefon: 66 76 84 30 / 480 48 893
E-post: anne.marit.hegge@asker.kommune.no
Arbeidssted
Kirkeveien 206 A
1383 ASKER