Kort om arbeidsgiver
Enhet for legetjenester og smittevernarbeid søker legevikarer i 100 prosent stillinger ved helse- og velferdssentre, Søbstad helsehus og Nidarvoll helsehus, helsestasjoner, helsestasjon for ungdom og ved Flyktninghelseteamet i Trondheim kommune for sommerferieavviklingen 2021.

Det er ønskelig at du kan jobbe hele perioden medio juni til medio august. Det er viktig at du oppgir om det er perioder du ikke kan jobbe. Det kan og bli mulighet for forlengelse av vikariatet utover høsten. 

Du vil jobbe alene som lege på enhetene i nært samarbeid med personalet. Det legges opp til at legene kan være i kontakt med hverandre ved behov. I tillegg vil det være andre erfarne leger som kan kontaktes for veiledning. Ved helsehusene vil det være annen lege tilstede på huset.

Fint om du oppgir om du ønsker å jobbe på helse- og velferdssenter, helsehus, helsestasjoner, flykninghelsetjeneste eller en kombinasjon av disse.

HPR-nummer og minimum to referansepersoner oppgis i søknaden.

Arbeidsoppgaver
Vikarlegen på sykehjem vil jobbe etter oppsatt plan mellom ulike helse- og velferdssenter/helsehus. Det kan være besøk på flere sykehjem per dag. Vikarlegen skal primært ivareta:
 • nyoppståtte endringer i helsetilstand
 • gjennomgang av nye pasienter
 • evaluering av pågående "aktiv behandling"
 • nødvendig kontakt med pasienter / pårørende
 • sykehjemmet benytter legevakt utenom oppsatt visittid, men kan kontakte vikarlegen innenfor arbeidstid andre dager, dersom det er behandlingstiltak denne har vært med å iverksette
Vikarlegen på helsestasjon skal primært:
 • utføre helsekontroller til alle barn mellom 0-5 år i tråd med nasjonale retningslinjer for det helsefremmende og forebyggende arbeidet i helsestasjon og helsestasjon for ungdom
 • delta i tverrfaglige drøftinger på helsestasjonen og eventuelt med andre i Barne- og familietjenesten ved behov
 • være medisinsk faglig ansvarlig på helsestasjonen de dagene de er på jobb
 • viderehenvise til andrelinjetjenesten ved behov
 • ha et forebyggende fokus
 • fange opp risikofaktorer og avvik hos barnet
Kvalifikasjoner
 • Norsk autorisasjon som lege
 • Ønskelig med norsk turnustjeneste / LIS1, men pre LIS1 er også velkommen til å søke
 • Ønskelig med erfaring fra et eller flere av tjenesteområdene
 • Kjennskap til og erfaring fra kommunehelsetjenesten i Norge og gjerne fra Trondheim
 • Gode ferdigheter i norsk muntlig og skriftlig
 • Gode IT-kunnskaper - ha evne til å lære nye journalsystem raskt
Personlige egenskaper
 • Gode evner til dokumentasjon / journalføring
 • Personlig egnethet og referanser vil bli vektlagt
 • Positiv og arbeidsom
 • Glad i nye utfordringer
 • Gode kommunikasjon og samarbeidsevner
 • Ser muligheter og har ståpåvilje
 • Ansvarsbevisst og punktlig
Vi tilbyr
 • En spennende og utfordrende arbeidssituasjon
 • Lønn etter sentrale avtaler og Trondheim kommunes lokale avtaler
 • Veiledning ved behov av erfarne leger
Stillingskategori
Kommunal lege
Arbeidsgiver
Trondheim kommune
Kontaktpersoner
Navn: Jarl Kristian Røbech
Tittel: Avdelingsleder
Telefon: 952 09 113
Navn: Hege Dahlen
Tittel: Koordinator for leger i helse- og velferdssenter / helsehus
Telefon: 90819431
Navn: Camilla Langseth Derås
Tittel: Koordinator for leger i helsestasjon og skolehelsetjensten
Telefon: 48053248
Arbeidssted
Prinesens gate 1
7013 TRONDHEIM
Søk på stillingen