Kort om arbeidsgiver

Vi har 10 kardiologer i dag og skal utvide antall overlegestillinger. Vi har dermed ledig stilling i avdeling for hjertemedisin, medisinsk klinikk, som har ansvar for diagnostikk, utredning og behandling av østfolds hjertepasienter. Vårt opptaksområde favner 300 000 innbyggere i Østfold.

Avdelingen har 36 senger fordelt på 4 tun, kardiologisk laboratorium, overvåkning og tekniske senger ved intensiv etter behov. Det er høyt tempo og godt faglig miljø. Poliklinisk virksomhet foregår både på Kalnes og i Moss. Her kan du lese mer om oss.

I henhold til offentlighetsloven kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning, spesialistgodkjenning og attester på arbeidserfaring. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som fremkommer
i CV. 
 

Arbeidsoppgaver

Hjerteseksjonen utreder og behandler de fleste hjertelidelser, og tilbyr varierte arbeidsoppgaver. Det gjennomføres alle ekkokardiografiske metoder og ca 300 prosedyrer per år på egen kard.lab, i tillegg planlegges det oppstart med høyrekatetrisering i løpet av 2021. Det er etablert poliklinikk for atrieflimmer, hjertesvikt, pacemakerkontroller, synkope og GUCH i tillegg til ordinær poliklinikk. Det gjennomføres myokardscintigrafi (Spect CT), CT-angiografi og MR cor i samarbeid med nukleærmedisinsk- og radiologisk avdeling. Arbeidssted vil være Kalnes og Moss, Vi søker deg med ønske om og vilje til å utvikle vår pasientbehandling

Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon som lege
 • Spesialistgodkjenning i generell indremedisin og hjertemedisin/kardiologi
 • Særskilt relevant erfaring/interesse innen fagområde kan oppveie for kravet om formell spesialistgodkjenning
 • Norsk eller annet skandinavisk språk må beherskes godt

Personlige egenskaper

 • Evne til å bidra til et godt samarbeid i våre tverrfaglige miljøer
 • Evne til å kommunisere internt og eksternt
 • Evne til å arbeide selvstendig og ansvarsbevisst
 • Ønske om og motivasjon til faglig utvikling og god pasientbehandling
 • Evne til å arbeide fleksibelt

Vi tilbyr

Utdanningsretning

 • Medisin

Utdanningsnivå

 • Universitet
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Sykehuset Østfold HF
Kontaktperson
Navn: Nezar Raouf
Tittel: Avdelingssjef
Telefon: 918 17 459
Arbeidssted
Hjertemedisinsk avdeling
Kalnesveien 300
1714 Grålum