Kort om arbeidsgiver

Laboratoriemedisinsk klinikk er organisert med seks avdelinger fordelt på ulike medisinske
spesialiteter innen laboratoriemedisin og avdelingene er inndelte i seksjoner.
Klinikken har ca 550 årsverk og et budsjett på ca kr 680 mill.
Klinikken har et bredt analyserepertoar og analyserer i hovedsak prøver fra hele
helseregionen. I tillegg utføres spesielle analyser fra andre helseregioner.
Utover analytisk virksomhet tilbyr klinikken rådgivning og tolkning av
analysesvar. Klinikken har også universitetsoppgaver innen undervisning,
forskning og utvikling. Klinikken er inne i en spennende periode med innføring
av nye laboratoriedatasystemer som skal være avsluttet om ca. et
år. Klinikken er under stadige omstillinger med bla ny teknologi, nye analyser,
fokus på forskning - og utvikling og kan derfor by på spennende oppgaver sammen
med kollegaer på et høyt faglig nivå.

Avdeling for medisinsk genetikk har ansvaret for de medisinsk-genetiske servicefunksjonene i
Helse-Midt Norge (et befolkningsgrunnlag på ca. 700 000) både når det gjelder
poliklinikk og laboratorievirksomhet.
Avdelingen omfatter Seksjon medisin, Seksjon for medisinsk
genetisk poliklinikk og Seksjon for medisinsk genetisk laboratorium. Avdelingen har 35 årsverk og et budsjett på kr 38 mill.

Avdelingen planlegger å utvide
analysetilbudet innen medisinsk genetikk ytterligere ved å ta i bruk ny
sekvenseringsteknologi ved alle relevante genetiske problemstillinger.
Medisinsk genetikk er et satsningsområde i helse-regionen og det forventes mye utvikling ved avdelingen.

Avdelingssjefen rapporterer til klinikksjefen og er en del av klinikkens ledergruppe.

Arbeidsoppgaver

 • Det totale ansvaret for avdelingen
 • Utarbeide visjoner, strategier og mål for avdelingen og som er i tråd med overordnede planer
 • Samarbeide med klinikksjefen og ledergruppen for å videreutvikle det laboratoriemedisinske fagområdet både faglig, forskningsmessig og organisasjonsmessig
 • Stimulere og legge til rette for forskning og utvikling i egen avdeling, samt i samarbeid med NTNU
 • Ansvar for at avdelingen drives innen gitte ressursrammer

Kvalifikasjoner

 • Helsefaglig utdanning på universitet- eller høgskolenivå
 • Bred og allsidig erfaring fra faget medisinsk genetikk vektlegges
 • Lederutdanning og/eller -erfaring og erfaring fra omstillingsprosesser er en fordel
 • Fordel med erfaring fra forsknings- og utviklingsmiljøer
 • God norsk, både skriftlig og muntlig

Personlige egenskaper

 • Tydelighet, beslutningsevne, gjennomføringsstyrke og evne til å motivere høyt kvalifiserte medarbeidere til å arbeide målrettet, tverrfaglig og i team

Vi tilbyr

 • Lønn etter avtale
 • Gode bank-,pensjon- og forsikringsordninger 
 • Høyt faglig nivå
 • En arbeidsplass som er en inkluderende arbeidsliv(IA)-bedrift
Stillingskategori
Avdelingsleder
Arbeidsgiver
St. Olavs Hospital HF
Kontaktperson
Navn: Gilda Susan Opland
Tittel: Klinikksjef
Telefon: +47 922 80 796
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Laboratoriemedisinsk klinikk Avdeling for medisinsk genetikk
Harald Hardrådes gate 14
7030 Trondheim