Kort om arbeidsgiver
Det er ledig fastlegehjemmel ved Huseby legesenter fra 1.7.2021 da en av våre fastleger slutter. Listestørrelsen er 1500 pasienter. Huseby legesenter er lokalisert på Hovseter sentralt ved T-banestasjonen. Det er fire leger og tre legesekretærer i 100% stilling. Legesenteret er tilknyttet Norsk Helsenett, benytter Infodoc journalsystem, Convene betalingsterminal og er godt utstyrt med EKG, spirometri, 24-timers BT. Legene er selvstendig næringsdrivende i kontorfelleskap og det foreligger en intern samarbeidsavtale som regulerer driften.
Kun elektroniske søknader med CV vil bli vurdert. Vennligst oppgi HPR-nr.  
I tråd med bestemmelser i Helsepersonelloven må politiattest fremlegges før oppstart. 


Arbeidsoppgaver
 • Åpen uselektert allmennpraksis
 • Allmennmedisinske offentlig legearbeid inntil 7,5 timer per uke må påregnes
 • Pliktig deltakelse i kommunal legevakt
 • Ny fastlege forutsettes å inngå i kollegial samarbeidsavtale med legesenteret, og betingelsene må derfor avtales med legesenteret i tråd med gjeldende regelverk.        
Kvalifikasjoner
 • Norsk autorisasjon som lege i Helsepersonellregisteret
 • Spesialist i allmennmedisin eller godt i gang med utdanningsløpet til spesialiteten
 • Gode norskkunnskaper skriftlig og muntlig
 • God kjennskap til norsk helsevesen og erfaring fra primærhelsetjenesten som lege 
Personlige egenskaper
 • Gode ferdigheter i kommunikasjon og evner til samarbeid
 • Motivasjon og interesse for samhandling med samarbeidspartnere
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt 
Vi tilbyr
Godt og tett samarbeid med bydelens øvrige helsetjenester.
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Oslo kommune, Bydel Vestre Aker
Kontaktpersoner
Navn: Åse Ruth Eggemoen
Tittel: Bydelsoverlege
Telefon: 21 80 21 80
E-post: ase.eggemoen@bva.oslo.kommune.no
Navn: Nina Girard
Tittel: Fastlege
Telefon: 47349975
Arbeidssted
Gamle Hovsetervei 2
0768 OSLO
Søk på stillingen