Kort om arbeidsgiver

Revmatologisk avdeling har et ledig 12 måneders vikariat i 100 % stilling som overlege fra og med 01.07.2021.

Avdelingen har poliklinisk virksomhet med ca. 13.000 konsultasjoner per år, infusjonsenhet, DEXA-enhet og dagavdeling. Avdelingen har to senger på ortopedisk sengepost som benyttes etter behov.

Avdelingens målsetning er å gi tjenester med høy faglig kvalitet, samt å gi god tilgjengelighet for pasienter og samarbeidspartnere.
Revmatologisk avdeling bruker to IT systemer, DIPS og GoTreatIT-Rheuma, til oppfølging, monitorering og dokumentasjon av pasientforløp.
Sykehuset har også som målsetning å forbedre pasientmedvirkning, utvikle og ta i bruk moderne IT løsninger for å bedre pasientflyt og er i gang med prosjekt for hjemmemonitorering av pasienter.

Avdelingen har for tiden 13 overlegestillinger, hvorav en klinikksjef og en assisterende avdelingsoverlege. Det planlegges også opprettelse av en LIS stilling.

I staben har vi en lege med doktorgrad, og en overlege som er i gang med sitt doktorgradsprosjekt. 

Arbeidsoppgaver

 • Diagnostisk utredning og behandling
 • Medisinskfaglige vurderinger og oppfølging av pasienter
 • Tverrfaglig samarbeid
 • Tilsyn på medisinsk avdeling Bærum sykehus ved revmatologisk problemstillinger 

Kvalifikasjoner

 • Norsk legeautorisasjon og godkjenning som spesialist i revmatologi
 • Gode norskkunnskaper - muntlig og skriftlig
 • Personlig egnethet vektlegges

Personlige egenskaper

 • har gode samarbeidsevner og kommunikasjonsevner, både med kollegaer og pasienter        
 • har engasjement for fagfeltet/pasientgruppen og er faglig oppdatert
 • arbeider godt selvstendig og i team
 • er motivert og læringsvillig
 • er fleksibel/endringsvillig og ønsker å bidra til å utvikle avdelingens tilbud

Vi tilbyr

 • Godt og inkluderende arbeidsmiljø
 • Aktivt forskningsmiljø
 • Gode pensjon- og forsikringsordninger
 • Velferdsordninger
 • Personalbarnehage
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Martina Hansens Hospital
Kontaktpersoner
Navn: Anne Prøven
Tittel: Klinikksjef og avdelingsoverlege
Telefon: 976 59 525
Navn: Louise Erika Clark
Tittel: Ass. avdelingsoverlege
Telefon: 907 99 637
Arbeidssted
Revmatologisk avdeling, Martina Hansens Hospital
Dønskiveien 8
1346 Gjettum
Søk på stillingen