Kort om arbeidsgiver
I samband med at legesenteret i Sykkylven vert kommunalt frå 01.07.2021, søkjer vi to dyktige spesialistar innan allmennmedisin, som vil vere med og styrke legetenesta og helsetilbodet til innbyggarane.
Vi søkjer fastlegar som vil bidra til å skape ein god og attraktiv arbeidsstad, med eit sterkt fagmiljø. Kommunen legg til rette for fleksibel driftsform: næringsdrivande eller kommunal tilsetting. Stillingane/ heimlane har i utgangspunktet 1000 listepasientar.

Arbeidsstad: 
Legesenteret er lokalisert sentralt i Sykkylven. Senteret er godt utstyrt, har eige laboratorium og nyttar CGM Allmenn journalsystem. Kommunen har eit mål om å ha 8 legestillingar og LIS1 lege. Det er eit stabilt og kompetent hjelpepersonell ved legekontoret.

Arbeidsoppgåver:
Arbeidsoppgåvene er knytt til fastlegepraksis ved legesenter med legevakt og evt. offentlege allmennmedisinske oppgåver.

Sykkylven kommune har i dag lokal legevakt levert av privat tilbydar. Frå 01.07.2021 planlegg kommunane Stranda og Sykkylven å starte opp ei ny interkommunal legevakt med eigne tilsette legevaktslegar i tilknytning til det kommunale legesenteret i Sykkylven

Kvalifikasjonar:
 • Medisinsk embetseksamen og norsk autorisasjon
 • Fullført spesialistutdanning i allmennmedisin, men legar under spesialisering vil også verte vurderte
 • Førarkort klasse B
Personlege eigenskapar:
 • Vi søkjer tolmodige og empatiske fastlegar som har stor respekt for pasientane og deira rettar og behov. 
 • Gode norskkunnskapar og gode munnlege og skriftlege kommunikasjons - og framstillingsevner 
 • Evne og vilje til tverrfagleg samarbeid 
 • Personlege eigenskapar vil bli vektlagt.
Vi tilbyr:
 • Gode lønnsvilkår
 • Høve til å bidra til å bygge opp eit sterkt fagmiljø og eit godt arbeidsmiljø
 • Tilsetting i samsvar med offentleg avtaleverk:
  -Obligatorisk tenestepensjonsordning 
  -Gunstige låneordningar
  -Gode forsikringsordningar
Søknad:
Sykkylven kommune nyttar elektronisk søknadsbehandling og ber difor om at du sender elektronisk søknad. Vi ønskjer at det vert oppgitt minst to referansar i søknaden. Attestar og vitnemål kan leggast ved søknaden, og må leggast fram ved evt intervju.
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Sykkylven kommune
Kontaktperson
Navn: Eli Otterlei
Tittel: Kommunalsjef
Telefon: 93201413
E-post: eli.otterlei@sykkylven.kommune.no
Arbeidssted
Sykkylven
Haugneset 20
6230 SYKKYLVEN
Søk på stillingen