Kort om arbeidsgiver

Barne- og Ungdomsposten, sykehuset Levanger Helse Nord Trøndelag  har  2 ledige vikariater for lege i spesialisering -pediatri

Vikariat 1 fra 1/3-21 til 31/8-21

vikariat 2 fra 1/5-21 til 31/8-21

med mulighet til forlengelser. 

Klinikk for kvinne, barn og familie - KBF, er sammensatt av ulike avdelinger som innen sitt spesialfelt skal gi tilbud om utredning, behandling, pleie og omsorg til kvinne, barn, unge og deres familie. Organiseringen skal medføre at det enkelt å gi helhetlig tilbud til pasientgruppen. Avdelingene i KBF er Barne- og habiliteringsavdelingen, Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling (BUP) Gynekologi og fødeavdeling i Levanger og Gynekologi og fødeavdeling i Namsos.
Barne- og ungdomsposten i HNT består av følgende:

Sykehuset Levanger:

  • Seksjon sengepost for barn og unge fra 0-18 år
  • Seksjon for premature og syke nyfødte.
  • Enhet for dagbehandling
  •  Poliklinikker

Sykehuset Namsos

  • Poliklinikk . 

Avdelingen har et nært samarbeid med Habiliteringstjenesten for barn og unge og BUP samt sykehusets øvrige avdelinger.
Barne- og ungdomsposten har et godt faglig samarbeid med Barneklinikken på St.Olavs hospital 

 

Arbeidsoppgaver

  • Stillingen som LiS er plassert ved sykehuset Levanger. Avdelingen har per dato 7. delt vakt.
  • Arbeidsoppgaver vil være daglig postarbeid, vaktarbeid, dagbehandling, poliklinikk og medisinsk avstandsoppfølging. 

Kvalifikasjoner

Norsk autorisasjon som lege,
Gjennomført Lege i spesialisering del 1

Personlige egenskaper

I tillegg til kompetanse vil relevant erfaring vektlegges, men er ikke et krav.

  • Interesse for fagfeltet
  • Faglig engasjement og evne til samarbeid.
  • Gode kommunikasjonsevner.
  • Vilje til å dele kunnskap med andre.
  • Evne til fleksibilitet, initiativ og nytenkning.
  • Personlig egnethet vil bli vektlagt     

Vi tilbyr

  •  Et godt og faglig sterkt arbeidsmiljø,
  •  En spennende og variert arbeidshverdag innenfor et bredt fagområde.
  •  Lønn i henhold til gjeldene overenskomst
  •  Medlemskap i pensjonsordning, 2% pensjonstrekk, gruppelivsforsikring og ulykkesforsikring. 
Stillingskategori
Andre legestillinger
Arbeidsgiver
Helse Nord-Trøndelag HF
Kontaktpersoner
Navn: Hilde Sundal
Tittel: Avdelingsleder
Telefon: 74097635
Navn: Angelique Tiarks
Tittel: Avdelingsoverlge
Telefon: 74098835
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Klinikk for kvinne, barn og familie
Kirkegt. 1
7600 Levanger