Kort om arbeidsgiver
Etablering av nytt legesenter i Ullensaker kommune.

Ullensaker kommune lyser ut tre nye fastlegehjemler som skal være samlokalisert i et nytt legesenter. Legesenteret skal være lokalisert i nye lokaler i samme bygning som den interkommunale legevakten på Gardermoen Campus, med LHL-sykehuset som nærmeste nabo. I forbindelse med etableringen av nytt legesenter inviterer Ullensaker kommune legene ved det nye legesenteret til aktivt å jobbe med innovasjon av fastlegepraksis. Det innebærer å ta i bruk ny teknologi både for pasientbehandling og dialog samt å delta i arbeid for å forenkle samhandling med kommunehelsetjeneste og spesialisthelsetjeneste. Ullensaker kommune samarbeider med Norway Health Tech – Norges største helseklynge og har i forberedelsen til utlysningen av nye fastlegehjemler gjort en kartlegging og foreløpig studie av områder der det kan være interessant å tenke nye løsninger og teknologier. Mer informasjon om dette kan du få ved å kontakte Jonas C. Jeppesen, 47 901 49857.

Vi ønsker først å rekruttere en potensiell leder av legesenteret, som så vil delta i rekrutteringen av de to øvrige fastlegene.

Arbeidsoppgaver
 • Uselektert kurativ allmennlegevirksomhet 
 • Deltagelse i interkommunal legevakt 
 • Kommunal bistilling inntil 7,5 timer ukentlig
Kvalifikasjoner
 • Embetseksamen i medisin med norsk autorisasjon som lege 
 • Fullført turnus/LIS1 
 • Spesialist/påbegynt spesialist i allmennmedisin 
 • Må beherske norsk språk godt, både skriftlig og muntlig
For leder av legesenteret vektlegges tidligere erfaring i drift og administrasjon av legevirksomhet

Personlige egenskaper
 • Personlig egnethet vektlegges
Vi tilbyr
 • Deltagelse i etablering av nytt fastlegesenter med tre leger
 • Samarbeid med Norway Health Tech for aktiv innovasjon og bruk av ny teknologi i praksis
 • Etableringstilskudd fra Ullensaker kommune, kr 243 000 pr. hjemmel
 • Basistilskudd utbetales månedlig etter gjeldende avtale  
 
Se informasjonsvideo her: vimeo.com/490191886
For mobiltelefon: vimeo.com/490233243
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Ullensaker kommune
Kontaktperson
Navn: Einar Kristian Borud
Tittel: kommuneoverlege
Telefon: 48491721
E-post: einar.kristian.borud@ullensaker.kommune.no
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Arbeidssted
,
2051 JESSHEIM