Kort om arbeidsgiver
Det er ledig fastlegehjemmel ved Kvelde legekontor, beliggende i Lågendalen, tilhørende Larvik kommune, og nær Sandefjord, Kongsberg og Skien. Kvelde er et lite lokalsamfunn med bl.a. barne- og ungdomsskole, helsestasjon og sykehjem. Det er aktivt miljø med fritidstilbud for unge og gamle. Legekontoret har 2 legehjemler og kontoret har LIS1-lege 3 dager i uken. Det er lagt opp til hjemmekontor en dag i uken for hver av fastlegene. 

Det er lave driftsutgifter og gode muligheter for inntjening. Kontoret har god kapasitet og kort/ingen ventetid på time, og det er rom for å øke listelengden. To stabile sekretærer som har 30 og 35 års erfaring fra kontoret. Hyggelig arbeidsmiljø, godt samarbeid med hjemmesykepleie og fysioterapeut som er lokalisert i umiddelbar nærhet og godt forhold til pasienter og og lokalmiljø. Fast vikaravtale med nabokontor i ferier og ellers ved behov.

Arbeidsoppgaver
 • Stillingen innehar alle oppgaver som forplikter en fastlege. Behandling og oppfølging av pasienter i henhold til lister, lov- og avtaleverk.
 • Internt samarbeid inkludert delaktighet i kontorets drift.
Kvalifikasjoner
 • Norsk autorisasjon som lege
 • Krav om gyldige legeautorisasjoner
 • Gjennomført norsk turnustjeneste
 • Søkere må beherske norsk godt, både skriftlig og muntlig, og ha gode kommnunikasjonsevner
 • Søkere må fremlegge politiattest før ansettelse
 • Førerkort klasse B 
Personlige egenskaper
 • Du har gode samarbeidsevner overfor annet personell ved kontoret, og evner å ta del i driften
 • Du deler egen kompetanse, og kan veilede kolleger og pasienter
 • Du er ryddig og ærlig
 • Du er tydelig i kommunikasjonen din 
Personlige egnethet vektlegges.

Vi tilbyr
 • Kvelde legekontor driftes som et DA.
 • Kontoret har siden -87 benyttet Infodoc dataprogram. Opp mot dette er det knyttet EKG, spirometri, 24 t EKG og annet relevant laboratorieutstyr.
 • Elektronisk samhandling via Norsk Helsenett og Digital Dialog med fastlege 
 • Kommunen tilbyr tilretteleggingstilskudd i form av praksiskompensasjon ifm. avvikling av obligatorisk kursvirksomhet mot spesialisering i allmennmedisin, med definerte rammer. Faste kommunalt ansatte leger i kommunen åpner for større grad av valgfrihet for kommunale arbeidsoppgaver, inklusive legevakt.
Annet
Hjemmelen tildeles  på de vilkår og og med de rettigheter og plikter som følger av overenskomster, reglementer og lover.
Arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Kvalifiserte personer med innvandrerbakgrunn oppfordres til å søke. Vi gjør oppmerksom på at søkere kan føres opp på offentlig søkerliste, selv om søkeren har bedt om anonymitet. Dette blir du så fall varslet om. Politiattest må fremlegges før tilsetting

Søknad sendes elektronisk innen fristen via Webcruiter.

Som fastlege i Larvik kommune bidrar du til å løse viktige samfunnsoppdrag. Vi har ansvaret for tjenester som er helt sentrale i hverdagen til våre innbyggere. Byutvikling, barnehage, skole, helse, kultur, vann og brann – for å nevne noe. En stor kommune som Larvik tilbyr solide fagmiljøer, fokus på innovasjon og utvikling, og en mangfoldig prosjektportefølje – fra de helt store i hundremillionersklassen til de små og mer hverdagslige. En jobb med mening. Med mulighet til å utgjøre en forskjell. Det kan vi garantere at du får hos oss.
Stillingskategori
Allmennlege
Arbeidsgiver
Larvik kommune
Kontaktpersoner
Navn: Dorthe Huse
Tittel: Kommuneoverlege
Telefon: 97664403
E-post: dorthe.huse@larvik.kommune.no
Navn: Ragnhild Bøhm
Tittel: Fastlege
Telefon: 93061578
E-post: reikaas@gmail.com
Arbeidssted
Kvelde legekontor
Kveldeveien 246
3282 KVELDE
Søk på stillingen