• Listelengde: 850
  • Journal system: CGM
  • Krav til søker: Søker må ha fullført LIS1/Turnus
Telegrafen legekontor på Kongsberg søker fastlegevikar i allmennmedisin i 80% stilling snarest mulig og til og med august 2021.
Ved ønske om full stilling, kan kommunale oppgaver diskuteres. Deltakelse ved interkommunal legevakt er også mulig.
Listestørrelse 850 pasienter i veldrevet legekontor i Kongsberg sentrum med totalt 2860 pasienter ved 3 spesialister i allmennmedisin.
Legekontoret er del av et større medisinsk senter med et bredt fagmiljø. Det brukes CGM journalsystem.

Gode inntjeningsmuligheter. Kort vei fra buss/tog ved pendling.

Ønskede kvalifikasjoner: Fullført LIS 1, interesse for faget og gode samarbeidsevner, erfaring innen allmennmedisin.

Ved interesse send mail til ane.wigenstad.kvamme@kongsberg.kommune.no eller ring 47653354 (mand-fred kl. 08-15)
Stillingskategori
Vikariat i privat praksis
Kontaktperson
Navn: Ane Wigenstad Kvamme
Tittel: Kommuneoverlege
Telefon: 47653354
E-post: awigenstad@hotmail.com
Arbeidssted
Telegrafen legekontor
Myntgata 4
3616 KONGSBERG