Kort om arbeidsgiver
Vi søker en dedikert sykehjemslege til Nesbru bo- og omsorgssenter.

Legetjenesten består av klinisk arbeid, fag og tjenesteutvikling.

Nesbru bo- og omsorgssenter, har 72 plasser for personer med behov for heldøgns tjenester og tilbyr langtidsplasser og observasjonsplasser. Senteret tilbyr tjenester til personer med demens, alderspsykiatriske og/eller rusrelaterte lidelser.

Virksomhet Helse, rehabilitering og mestring, herunder Avdeling Vaksinasjon og Legetjenester ivaretar legetjenestene til kommunens bo- og omsorgssentre: Søndre Borgen, Solgården, Gullhella, Nesbru, Bråset, Klokkarstua og Filtvet.

Legen ansettes i Asker kommune. Arbeidssted og oppgaver kan endres under ansettelsesforholdet.

Tiltredelsesdato etter avtale 

Arbeidsoppgaver
 • Medisinsk oppfølging av pasienter
 • Ta del av utvikling av lege tjenesten i sykehjem
 • Veiledning av LIS1-lege
 • Veiledning av øvrige faggrupper
 • Ev andre kommunale oppgaver
Kvalifikasjoner
 • Spesialist i allmennmedisin, Indremedisin eller Geriatri, evt påbegynt spesialisering 
 • Erfaring fra rus- og avhengighetsmedisin og/eller voksenpsykiatri er en fordel
 • Relevant erfaring vektlegges
 • Kjennskap til Gerica er en fordel
 • Kjennskap til Asker kommune er en fordel
 • Norsk autorisasjon som lege
 • God norsk muntlig og skriftlig fremstillingsevne
Personlige egenskaper
Vi søker deg som:
 • Arbeider selvstendig, systematisk og strukturert
 • Er fleksibel og løsningsorientert
 • Er dedikert for arbeid ved sykehjem
 • Har kunnskap og vilje til tverrfaglig samarbeid
 • Er flink til kommunikasjon med pasienter, pårørende og kolleger
 • Personlig egnethet vektlegges
Stillingskategori
Sykehjemslege
Arbeidsgiver
Asker kommune
Kontaktpersoner
Navn: Ann Helene Arnestad
Tittel: Virksomhetsleder
Telefon: 916 01 298
E-post: ann.helene.arnestad@asker.kommune.no
Navn: Anne Marit Hegge
Tittel: Avdelingsleder
Telefon: 66 76 84 30 / 480 48 893
E-post: anne.marit.hegge@asker.kommune.no
Arbeidssted
Kirkeveien 206 A,
1383 ASKER