Kort om arbeidsgiver
- Gode økonomiske betingelser og tilrettelegging for spesialisering i allmennmedisin.

Fastlegehjemmel ledig fra 01.06.2021. Annet oppstartstidspunkt kan avtales.

Fastlegehjemmelen er tilknyttet Sentrum legegruppe som ligger i sentrum av Mo i Rana.

Listelengden er på 1000 pasienter. Legesenteret har fire fastleger, og hudlege driver praksis fra samme lokaler Infodoc journalsystem benyttes. Erfaren kollega på legesenteret vil være veileder for ALIS.
Rana kommune tilbyr alle næringsdrivende fastleger lukrative økonomiske betingelser. For den aktuelle fastlegehjemmelen er driftstilskuddet høyere enn driftskostnadene.

For hjemmelen gjelder:
 • Svært gode inntjeningsmuligheter og ingen risiko pga. høyt driftstilskudd.
 • Månedlig driftstilskudd på kr. 70000,-, driftsutgifter er pr. dags dato kr. 68000,- pr. mnd.
 • Det tilbys tilrettelegging for gjennomføring av ALIS-utdannelse.
 • Veiledning gis av spesialist i allmennmedisin.
 • Dekning av flytteutgifter i henhold til Rana kommune sitt reglement.
 • Fastlege deltar i interkommunal legevaktordning. Vaktdøgnet er delt i to. Vaktbelastningen er ca. tre vakter pr. måned. Det utbetales en fast godtgjørelse for legevaktsarbeid i henhold lokal særavtale, som gir svært gode økonomiske betingelser for legevaktsarbeid.
 • Det er i dag ingen kommunale oppgaver knyttet til fastlegehjemmelen. Kommunal bistilling kan tilpliktes inntil 7,5 timer pr. uke.
Kvalifikasjonskrav:
 • Søker må ha norsk autorisasjon som lege.
 • Fullført LIS1-tjeneste/turnustjeneste
 • Gode norskkunnskaper både når det gjelder forståelse og evne til å uttrykke seg muntlig og skriftlig.
 • Man ønsker fortrinnsvis spesialist i allmennmedisin eller søkere med relevant erfaring fra norsk allmennmedisi
Følgende vektlegges:
 • Personlig egnethet
 • Faglig engasjement
 • Må kunne arbeide selvstendig og i team.
Betingelser for overdragelsen av praksisen avtales med tidligere hjemmelsinnehaver i tråd med sentrale avtaler.

Gyldig politiattest skal fremskaffes når søkeren har fått tilbud om stilling. Stillingen tilbys under forutsetning av at attesten ikke viser anmerkninger som enten fører til utelukkelse fra ansettelse, eller at søker finnes uegnet etter Rana kommunes vurderinger.

To referanser må oppgis. Aktuelle søkere kan påregne å bli innkalt til intervju.

Spørsmål knyttet til fastelegehjemmelen og ansettelsesprosessen kan rettes til
Frode Berg, kommuneoverlege. Tlf.: 412 06 706, e-post: frode.berg@rana.kommune.no eller
Ina Parelius, fastlege Sentrum Legegruppe. Tlf.: 75 13 50 50, e-post: inaparelius@hotmail.com

Søknad skal sendes via elektronisk søknadskjema, se link på denne side.

Søknadsfrist: 28.02.2021
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Rana kommune
Kontaktpersoner
Navn: Frode Berg
Tittel: Kommuneoverlege
Telefon: 412 06 706
E-post: frode.berg@rana.kommune.no
Navn: Ina Parelius
Tittel: Fastlege Sentrum Legegruppe
Telefon: 75 13 50 50
E-post: inaparelius@hotmail.com
Hjemmeside
Søknad
Søknad merkes: 2021/054
Arbeidssted
Fridtjof Nansens gate 29
8622 MO I RANA
Søk på stillingen