Kort om arbeidsgiver
- Gode økonomiske betingelser og tilrettelegging for spesialisering i allmennmedisin.

Sentrum legegruppe har ledig fastlegehjemmel fra 01.05.2021.
Annet oppstarttidspunkt f.eks. etter sommerferien kan også avtales.

Sentrum legegruppe ligger i sentrum av Mo i Rana. Listelengden er på 1070 pasienter. Legesenteret har fire fastleger, og hudlege driver praksis fra samme lokaler. Infodoc journalsystem benyttes. Erfaren kollega vil være veileder for ALIS.

Rana kommune tilbyr alle næringsdrivende fastleger lukrative økonomiske betingelser. For den aktuelle fastlegehjemmelen er driftstilskuddet på samme nivå som driftskostnadene.

For hjemmelen gjelder:
 • Svært gode inntjeningsmuligheter og ingen risiko pga. høyt driftstilskudd.
 • Månedlig driftstilskudd på ca. kr. 73000,- pr. mnd. med dagens listelengde, driftsutgifter er pr. dags dato kr. 71000,- pr. mnd.
 • Det tilbys tilrettelegging for gjennomføring av ALIS-utdannelse.
 • Veiledning gis av spesialist i allmennmedisin.
 • Dekning av flytteutgifter i henhold til Rana kommune sitt reglement.
 • Fastlege deltar i interkommunal legevaktordning. Vaktdøgnet er delt i to. Vaktbelastningen er ca. tre vakter pr. måned. Det utbetales en fast godtgjørelse for legevaktsarbeid i henhold til lokal særavtale, som gir svært gode økonomiske betingelser for legevaktsarbeid.
 • Det er i dag ingen kommunale oppgaver knyttet til fastlegehjemmelen. Kommunal bistilling kan tilpliktes inntil 7,5 timer pr. uke.
Kvalifikasjonskrav:
 • Søker må ha norsk autorisasjon som lege.
 • Fullført LIS1-tjeneste/turnustjeneste
 • Gode norskkunnskaper både når det gjelder forståelse og evne til å uttrykke seg muntlig og skriftlig.
 • Man ønsker fortrinnsvis spesialist i allmennmedisin eller søkere med relevant erfaring fra norsk allmennmedisin

Følgende vektlegges:
 • Personlig egnethet
Betingelser for overdragelsen av praksisen avtales med tidligere hjemmelsinnehaver i tråd med sentrale avtaler.

Gyldig politiattest må fremskaffes når søkeren får tilbud om stilling. Stillingen tilbys under forutsetning av at attesten ikke viser anmerkninger som fører til utelukkelse fra ansettelse.

Oppgi 2 referanser. Aktuelle søkere blir innkalt til intervju.

For mer informasjon om fastlegehjemmelen kontakt:
Frode Berg, kommuneoverlege. Tlf.: 412 06 706, e-post: frode.berg@rana.kommune.no
Ina Parelius, fastlege Sentrum Legegruppe. Tlf.: 75 13 50 50, e-post: inaparelius@hotmail.com

Søknad skal sendes via elektronisk søknadskjema, se link på denne side.

Søknadsfrist: 28.02.2021
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Rana kommune
Kontaktpersoner
Navn: Frode Berg
Tittel: Kommuneoverlege
Telefon: 412 06 706
E-post: frode.berg@rana.kommune.no
Navn: Ina Parelius
Tittel: Fastlege Sentrum Legegruppe
Telefon: 75 13 50 50
E-post: inaparelius@hotmail.com
Hjemmeside
Søknad
Søknad merkes: 2021/053
Arbeidssted
Fridtjof Nansens gate 29
8622 MO I RANA