Kort om arbeidsgiver

Vi har ledig 2 LIS-vikariater (1 år) for tiltredelse vår 2021 og ett som gruppe 1 tjeneste fra sept 2021. Aktuelt for LIS som er godt i gang med faget, eller for en nyutdannet lege som er motivert for gynekologi og fødselshjelp. Gruppe-1- tjeneste er prioritert LIS fra Helse Fonna. Ved intern tilsetting kan det oppstå kortere vikariater. Oppstart primo september 2021 for gruppe-1-tjeneste, ellers etter avtale.

Attester, vitnemål og eventuell annen relevant dokumentasjon må vedlegges søknaden.

Arbeidsoppgaver

 • LIS - lege - spesialisering i fødselshjelp og kvinnesykdommer.
 • Arbeid under supervisjon på sengepost, poliklinikk, operasjonsstue og fødeavdeling.  

Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon
 • Godt faglig teoretisk grunnlag.
 • Gjennomført turnustjeneste, gode ref. fra andre arbeidsforhold.
 • LIS til gruppe 1 tjeneste bør være i slutten av spesialiseringen. 
 • Søker må snakke og skrive godt norsk.
 • Gode norskkunnskaper er helt avgjørende for forsvarlig pasientbehandling. Søkere som har annet morsmål enn norsk, svensk eller dansk, og som ikke har fullført norskspråklig videregående skole, må minimum ha bestått Bergenstesten, eller annen norsktest på B2 nivå. Dokumentasjon må vedlegges søknaden. Ved ansettelse av allerede fast ansatt i foretaket kan en unntaksvis, i særlige tilfeller, fravike kravet om bestått norsktest på B2-nivå.  

Personlige egenskaper

 • Bidrar til godt arbeidsmiljø og gode pasientforløp.
 • Effektiv, lærenem, trives med høyt arbeidtempo,
 • Vakt og arbeid i team.
 • Interesse for forskning.

Vi tilbyr

 • LIS-vikaren får veiledning etter ny modell. Vi arbeider aktivt for god introduksjon og oppfølging av LIS.
 • Pasientgrunnlaget er stort innen obstetrikk, generell gynekologi og gynekologisk cancer.
 • Aktivt forskningsmiljø.
 • Firesjiktet vaktsystem: Tilstedevakt: sjikt 1 yngre LIS (9-delt), sjikt 2 erfaren LIS (10-delt), overlege (11-delt), Senioroverlege i bakvakt. Vikaren inngår i sjikt 1 eller 2.
 • Gode pensjons og forsikringsordninger
 • Gode velferdsordninger
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Helse Stavanger HF
Kontaktperson
Navn: Astrid Rygh
Tittel: avdelingsoverlege, ph.d
Telefon: 51 51 94 63
Arbeidssted
Avdeling kvinneklinikken, Helse Stavanger HF
Gerd-Ragna Bloch Thorsens gate 8
4019 Stavanger