Kort om arbeidsgiver
Bydel Østensjø har 37 fastlegeavtaler og 2 LIS 1 fordelt på 13 legesentre. Bydelen har nå ledig hjemmel ved Skøyenåsenlegene AS, med oppstart 01.06.2021.

Skøyenåsenlegene AS  er lokalisert i Skøyenåsen senter, Haakon Tveters vei 8, 0682 Oslo.

Skøyenåsenlegene AS  er et veldrevet og godt organisert legesenter med 2 erfarne fastleger, og to sekretærer. Det er samarbeid med  kiropraktor, fysioterapeut og massør som arbeider i de samme lokalene. Legesenteret  er organisert som AS og benytter Infodoc journalsystem.

Nåværende listelengde er på 920 listepasienter. Betingelser for overdragelse av praksis må avtales med nåværende praksisinnehaver, i tråd med sentrale avtaler. Ny lege må tiltre legesenterets samarbeidsavtale. 

I tråd med bestemmelsene i Helsepersonelloven §20a første ledd stilles det krav om politiattest ikke eldre enn 3 måneder før tiltredelse.

Kun elektroniske søknader via Webcruiter vil bli vurdert. 

Attester og vitnemål tas med til intervju.

Arbeidsoppgaver
 • Generelle allmennmedisinske oppgaver
 • Offentlige allmennmedisinske legeoppgaver ved helsestasjon, skolehelsetjeneste eller legearbeid for prioriterte pasientgrupper må påregnes inntil 7.5 time/uke
 • Deltakelse i legevaktsarbeid
Kvalifikasjoner
 • Norsk autorisasjon uten begrensning. Gjennomført turnustjeneste eller tilsvarende.
 • Spesialist i allmennmedisin eller påbegynt spesialisering. Søkere som ikke er spesialist i allmennmedisin vil få anledning til og må forplikte seg til å gjennomføre spesialiseringen etter egen avtale med bydelen.
 • Gode kommunikasjonsferdigheter i norsk, både muntlig og skriftlig.
Personlige egenskaper
 • Gode samarbeidsevner
 • Høy faglig kompetanse
 • Høy motivasjon og engasjement
 • Personlig egnethet vektlegges.
 • Det er ønskelig at kandidaten har interesse for å samarbeide med bydelen i ulike prosjekter og samfunnsmedisinsk planarbeid
Stillingskategori
Allmennlege
Arbeidsgiver
Oslo kommune, Bydel Østensjø
Kontaktpersoner
Navn: Anita Jeyananthan
Tittel: Bydelsoverlege
Telefon: 21802180
E-post: anita.jeyananthan@bos.oslo.kommune.no
Navn: Yngve Rønsen
Tittel: Fastlege
Telefon: 97011711 / 92881194
E-post: yronsen@gmail.com
Hjemmeside
Arbeidssted
Olaf Helsets vei 6
0694 OSLO
Søk på stillingen