Kort om arbeidsgiver
Bydel Østensjø har 37 fastlegeavtaler og 2 LIS 1 fordelt på 13 legesentre. Bydelen har nå ledig hjemmel ved Østmarka Legekontor med oppstart 1.6.2021

Østmarka Legekontor er lokalisert like ved Oppsal senter, nær T-banestasjon og sentralt plassert i Bydel Østensjø. Kontoret vil fra våren 2021 være i gode, men midlertidige lokaler, og flytter fra 2022 inn i permanente lokaler inn i moderne lokaler ved Oppsal senter.

Østmarka legekontor er et lite, men veldrevet og godt organisert kontor med relativt lavt kostnadsnivå og velfungerende sekretær. Nåværende listelengde på den etablerte listen er 1500 pasienter. 0-hjemmelen har gode forutsetninger for å kunne fylle seg, på bakgrunn av gunstig plassering og moderne lokaler, og erfaring med vesentlig pågang til kontoret.

Legesenteret er organisert som AS og benytter System X journalsystem og Pasientsky som kommunikasjonskanal. Betingelser for overdragelse av praksis må avtales med nåværende praksisinnehaver, i tråd med sentrale avtaler. Ny lege må tiltre legesenterets samarbeidsavtale.
I tråd med bestemmelsene i Helsepersonelloven §20a første ledd stilles det krav om politiattest ikke eldre enn 3 måneder før tiltredelse.

Arbeidsoppgaver
 • Generelle allmennmedisinske oppgaver
 • Offentlige allmennmedisinske legeoppgaver ved helsestasjon, skolehelsetjeneste eller legearbeid for prioriterte pasientgrupper må påregnes inntil 7.5 time/uke
 • Deltakelse i legevaktsarbeid
Kvalifikasjoner
 • Norsk autorisasjon uten begrensning. Gjennomført turnustjeneste eller tilsvarende.
 • Spesialist i allmennmedisin eller påbegynt spesialisering. Søkere som ikke er spesialist i allmennmedisin må forplikte seg til å gjennomføre spesialiseringen etter egen avtale med bydelen.
 • Gode kommunikasjonsferdigheter i norsk, både muntlig og skriftlig.
Personlige egenskaper
 • Gode samarbeidsevner
 • Høy faglig kompetanse
 • Høy motivasjon og engasjement
 • Personlig egnethet vektlegges.
 • Det er ønskelig at kandidaten har interesse for å samarbeide med bydelen i ulike prosjekter og samfunnsmedisinsk planarbeid
Kun elektroniske søknader via Webcruiter vil bli vurdert. Det vil være fleksibilitet vedrørende oppstartsdato. Attester og vitnemål tas med til intervju.
Stillingskategori
Allmennlege
Arbeidsgiver
Oslo kommune, Bydel Østensjø
Østmarka Legekontor
Kontaktpersoner
Navn: Anita Jeyananthan
Tittel: Bydelsoverlege
Telefon: 21802180
E-post: anita.jeyananthan@bos.oslo.kommune.no
Navn: Øystein Fiskå
Tittel: Fastlege
Telefon: 45286095
E-post: oysteinfiska@gmail.com
Hjemmeside
Arbeidssted
Østmarka Legekontor
Olaf Helsets vei 6
0694 OSLO