Kort om arbeidsgiver

Drømmer du om en arbeidsplass der dine ideer og innspill blir lyttet til? Har du et ønske om å finne en jobb der du kan være trygg på at du kan mene og si det du tror på? Har du et håp om å finne en jobbhverdag der du gleder deg til å treffe dine kollegaer?

Vi i Halden poliklinikk tror vi kan møte deg på dette. Dessuten - det er veldig fint i Halden og mange muligheter også utenfor jobben

Halden poliklinikk er en seksjon i DPS Halden-Sarpsborg. Dette er et av tre DPS i klinikk for psykisk helsevern og rus i Sykehuset Østfold. De andre to er DPS Fredrikstad og DPS Nordre Østfold. Vårt DPS består av to poliklinikker (Halden og Sarpsborg), ett ambulant akutteam og tre døgnposter, to allmenpsykiatriske døgnposter og en områdedekkende enhet for behandling av spiseforstyrrelser. Døgnpostene og akutteamet er samlokalisert med vår poliklinikk i Haldenklinikken. Halden poliklinikk leverer også spesialisthelsetjenester i Halden fengsel.  

I henhold til offentlighetsloven kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning og attester på arbeidserfaring. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som fremkommer i CV.

 

Arbeidsoppgaver

 • Kartlegging, utredning og behandling
 • Tverrfaglig samhandling rundt felles pasienter
 • Veiledning til annet helsepersonell
 • Veileder LIS-lege
 • Deltakelse i utarbeidelse og videreutvikling av pasientforløp  
 • Deler av stillingen er knyttet til polikliniske tjenester i Halden fengsel

Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon som lege og spesialistgodkjenning i psykiatri
 • Leger som nærmer seg ferdig spesialisering i psykiatri kan søke og bli tatt i betraktning til stillingen 

Personlige egenskaper

 • Fleksibel
 • Løsningsorentert 
 • Interessert i og ha et ønske om å bidra til å utvikle faget i organisasjonen
 • Gode samarbeidsevner internt og eksternt
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne
 • Personlig egnethet tillegges betydelig vekt 

Vi tilbyr

 • Faglig engasjerte, dyktige og hyggelige kollegaer
 • Et godt og spennende arbeidsfellesskap i et solid faglig miljø
 • Et nytenkende og utviklende fagmiljø i tverrfaglig team
 • Kompensasjon for tjenestegjøring i Halden fengsel
 • God pensjonsordning gjennom KLP. Link til informasjon om KLP tjenestepensjon
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Sykehuset Østfold HF
Kontaktperson
Navn: Marianne Thoresen
Tittel: Seksjonsleder
Telefon: +47 901 98 839
Arbeidssted
DPS Halden-Sarpsborg, polikliniske tjenester Halden
Kjærlighetsstien 30
1781 Halden