Kort om arbeidsgiver
I tillegg til støtte og rådgiving til linjeorganisasjonen, administrerende direktør og den øvrige foretaksledelsen, vil stillingen bli svært sentral i arbeidet med planlegging, utvikling og bygging av en ny sykehusstruktur på Helgeland. Dette betyr også å skape et godt økonomisk handlingsrom for å gjennomføre visjonene om å skape landets beste lokalsykehus. Dette handlingsrommet utvikles gjennom god faglig og effektiv drift der kvalitet, god drift og økonomi er bærende faktorer. Senter for fag, forskning, utdanning og samhandling arbeider også strategisk mot faglige prioriteringer, utvikling og medisinske behandlingsstandarder. Det er tett kontakt og samarbeid mellom senteret og de kliniske miljøene samt de øvrige stabsfunksjonene.

Medisinsk direktør skal lede og utvikle Senter for fag, forskning og utdanning, og samhandling, dets medarbeidere, samt være en sentral og viktig del av foretaksledelsen. Vedkommende må ha stor faglig og personlig autoritet, og oppfattes som sentral talsperson for helseforetaket på vegne av administrerende direktør.

Forventninger til medisinsk direktør
 • Er analytisk og strategisk, og helhets- og nytenkende.  Er opptatt av innføring av beste praksis og godt oppdatert med ny kunnskap og utviklingstrender. Vi ser gjerne at du har solid erfaring fra klinisk sykehusdrift.
 • Medisinsk direktør har stor autoritet internt og eksternt, og oppfattes som sentral talsperson for helseforetaket på vegne av administrerende direktør.
 • Er legespesialist med erfaring fra sykehusmiljø med en tydelig kvalitetskultur der pasientsikkerhet og helse, miljø og sikkerhet er tett forankret i virksomheten.  
 • Erfaring fra forskning og/ eller innovasjon er ønskelig. 
 • Er bevisst i sin rolleforståelse, evner å utvikle og bidrar til godt samspill og samarbeid med det kliniske miljøet, og med forsknings- og innovasjonsmiljøet.
 • Erkjenner og har forståelse for samfunnsoppdraget og rammeforutsetningene som følger med rollen, herunder styringssystemene og styringspolitiske aspekter i rollen.
 • God ledererfaring
Lederstil og personlige egenskaper:
 • Bygger gode relasjoner og er en god kommunikator
 • Personlig og faglig trygg og robust
 • Er samarbeids- og prosessorientert, men også tydelig i budskapet 
 • Er motiverende og dyktig til å skape engasjement
 • Analytisk og strategisk, men også med stor arbeidskapasitet og gjennomføringsevne 
Vi tilbyr
 • En unik mulighet til å være med å utvikle et fremtidsrettet sykehustilbud
 • Konkurransedyktige betingelser
 • Gode vilkår innen pensjon og forsikringer
 • Fantastiske naturopplevelser i en spennende region
For nærmere informasjon om stillingen kontakt gjerne vår rådgiver Per Inge Hjertaker hos Headvisor, tlf. 91729682. Adm.dir Hulda Gunnlaugsdottir kan også kontaktes på tlf. 91739659. Kortfattet søknad med CV sendes snarest og senest 15. mars 2021.
Opplysninger om søker kan offentliggjøres selv om det er bedt om konfidensiell behandling. Dersom ønsket om å bli unntatt offentlighet ikke blir etterkommet vil man få beskjed om dette med muligheter for å trekke søknaden. 
Stillingskategori
Andre legestillinger
Arbeidsgiver
Helgelandssykehuset HF
Senter for fag, forskning, utdanning og samhandling
Kontaktpersoner
Navn: Per Inge Hjertaker
Tittel: Rådgiver
Telefon: 91729682
E-post: Peringe.hjertaker@headvisor.no
Navn: Hulda Gunnlaugsdottir
Tittel: Adm. direktør
Telefon: 91739659
Arbeidssted
Sandnessjøen
Prestmarkveien 1
8800 SANDNESSJØEN
Søk på stillingen