Kort om arbeidsgiver
Helgelandssykehuset, Senter for fag, forskning, utdanning og samhandling har ledig stilling som fagsjef. Stillingens ansvarsområde omfatter fagutvikling, pasientsikkerhet, kvalitetsforbedring, medisinskfaglige utredninger og rådgivning knyttet til senterets medisinskfaglige stabsfunksjon. 

Vi søker etter en legespesialist med kompetanse og interesse for grensesnittet fag og kvalitet og varierte oppgaver innen faglig rådgiving og prosjektarbeid. 

Stillingen er en 100 % stilling, men kombinert med klinisk virksomhet i begrenset omfang kan også være aktuelt.

Arbeidsoppgaver
 • Oppgaver knyttet til utvikling og koordinering av tjenestetilbudene og sikring av kvalitet i disse
 • Oppgaver knyttet til helseforetakets arbeid med pasientsikkerhet og kvalitetsforbedring, bl.a.:
  • Analyser av avvik og hendelser
  • Medisinske kvalitetsregistre – kvalitetssikring av rapportering og bruk av registerdata i forbedringsarbeid
  • Pasientforløp og pakkeforløp kreftsykdommer og psykisk helse /TSB
 • Oppgaver knyttet til legers spesialistutdanning
 • Saksbehandling og rådgiving ifbm med tilsynssaker, pasientklagesaker, og kvalitetsforbedring som følge av aktuelle saker   
 • Oppgaver knyttet til elektronisk pasientjournal og utvikling innen e-helse 
 • Ledelse og gjennomføring av faglige utredninger
 • Bidra til implementering og oppfølging av regionale fagplaner og utredninger
 • Oppfølging av områder knyttet til tiltaksarbeid og oppdragsdokument 
 • Stedfortreder for medisinsk direktør i faglige spørsmål.
Kvalifikasjoner
 • Norsk spesialistgodkjenning
  • Leger uten ferdig spesialitet, men med annen relevant bakgrunn kan også være aktuelle 
 • Erfaring med og interesse for arbeid med kvalitetsforbedring og medisinsk prosjektarbeid er ønskelig
 • Noe lederfaring vil være en fordel
Personlige egenskaper
 • Gode kommunikasjonsevner
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne
 • Målbevisst og initiativrik
 • Strukturert og serviceinnstilt
 • Gode samarbeidsevner og evne til å navigere balansert mellom ulike hensyn
Vi tilbyr
 • En unik mulighet til å være med å utvikle et fremtidsrettet sykehustilbud
 • Konkurransedyktige betingelser
 • Gode vilkår innen pensjon og forsikringer
 • Fantastiske naturopplevelser i en spennende region
For nærmere informasjon om stillingen kontakt gjerne vår rådgiver Per Inge Hjertaker hos Headvisor, tlf. 91729682. Medisinsk direktør Fred A. Mürer kan også kontaktes på tlf. 90972265.

Kortfattet søknad med CV sendes snarest og senest 15. mars 2021. Opplysninger om søker kan offentliggjøres selv om det er bedt om konfidensiell behandling. Dersom ønsket om å bli unntatt offentlighet ikke blir etterkommet vil man få beskjed om dette med muligheter for å trekke søknaden. 
Stillingskategori
Andre legestillinger
Arbeidsgiver
Helgelandssykehuset HF
Senter for fg, forskning, utdanning og samhandling
Kontaktpersoner
Navn: Per Inge Hjertaker
Tittel: Rådgiver
Telefon: 91729682
E-post: Peringe.hjertaker@headvisor.no
Navn: Fred A. Mürer
Tittel: Medisinsk direktør
Telefon: 90972265
Arbeidssted
Mo i Rana eller Sandnessjøen
PRESTMARKVEIEN 1
8800 SANDNESSJØEN
Søk på stillingen