Kort om arbeidsgiver
Arbeidsoppgaver
 • Drifte pasientliste som pr i dag har 1200 pasienter. I tillegg er det pliktig deltagelse ved Værnesregionen legevakt som er en interkommunal legevakt for Tydal, Selbu, Meråker og Stjørdal.
 • Kommunalt allmennlegearbeid må påregnes inntil 7,5 t/uke. Kontoret benytter journalsystemet CGM.
Kvalifikasjoner
 • Søkere må ha gyldig norsk autorisasjon og ha godkjent turnustjeneste.
 • Ved ansettelse kreves det at legen har eller forplikter seg til å bli spesialist i allmennmedisin.
 • Akuttmedisinsk kompetanse for legevakt er en forutsetning.
 • Det forutsettes gode norskkunnskaper, både når det gjelder forståelse av språket samt gode evner til å uttrykke seg muntlig og skriftlig.
 • Individuell avtale om fasatlegehjemmel vil følge sentralt avtaleverk og Forskrift om fastlegeordning.
Personlige egenskaper
 • Personlig egnethet og gode evner til samarbeid, tjenesteutvikling og tverrfaglig samarbeid vil bli vektlagt.
 • Betingelser for overdragelse og kompensasjon for opparbeidet praksis avtales mellom partene.
Annet
 • Tildeling skjer etter gjeldende forskrifter og avtaler.
 • Fastlegen skal følge de vilkårene som går frem av sentrale avtaler i fastlegeordningen, føringer fra HELFO og andre lokale føringer.
 • Den som ansettes plikter å holde seg til kontorets internavtale.
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Stjørdal kommune
Kontaktperson
Navn: Unni Røkke
Tittel: Avdelingsleder Helse
Telefon: 930 59 413
E-post: unni.rokke@stjordal.kommune.no
Arbeidssted
Skatval legekontor
Skatvalsvegen
7510 SKATVAL