Kort om arbeidsgiver
Drammen Legevakt har et nedslagsfelt på ca 140 000 innbyggere og har totalt rundt 100 000 henvendelser i året.  Vår visjon er å være Norges ledende legevakt når det gjelder kompetanse, ledelse og organisasjon, slik at brukerne av legevakta har en opplevelse av at legevakta tilbyr en tjeneste av høy kvalitet.

For ansettelse i stillinger hvor man yter tjenester etter helse- og omsorgstjenesteloven krevers gyldig politiattest, ikke eldre enn 3 måneder, må fremlegges før ansettelse, jfr. helse- og omsorgstjenesteloven §5-4.  Attest krevers bare av søkere som får tilbud om stillingen, og skal derfor ikke legges ved søknaden.
 
 Vil du jobbe ved en av landets største legevakter? Drammen legevakt søker faglig dyktig og engasjert lege.

Vi har ledig:
 • 100 % vikariat på  dagtid i luftveisklinikken vår.  Stillingen innebærer både klinisk arbeid og fagrådgivende/ kvalitetsarbeid. Det er store muligheter for forlengelse ved legevakta eller i andre legevirksomheter i kommunen
 • 40-60 % vikariat som daglege legevakt med mulighet for å ta kveld/natt vakter i tillegg. Mulighet for deltakelse i kvalitetsarbeid, og for engasjement i andre legevirksomheter i kommunen ved interesse.  Stor mulighet for forlengelse av stillingen.
Vi ønsker å være en legevakt med fokus på kvalitetsarbeid og være en god arbeidsplass for alle ansatte.  Luftveisklinikken ble etablert når pandemien kom i mars -20, og er en velfungerende klinikk som er lokalisert i egne lokaler på Drammen Legevakt.

I henhold til offentleglova kan vi være forpliktet til å offenliggjøre opplysninger om søkere som har bedt om å bli unntatt offentlig.   


Arbeidsoppgaver
 • Pasientkonsultasjon
 • Medisinsk faglig rådgivning
Kvalifikasjoner
 • Norsk autorisasjon som lege
 • Gjennomført Lis1.
 • Erfaring fra legevakt eller allmennpraksis 
 • Gode kunnskaper i norsk, både skriftlig og muntlig
 • For søkere med annen utdanning enn norsk, kreves språkkunnskaper tilsvarende nivå B2. Dette gjelder ikke skandinaviske søkere
Personlige egenskaper
 • Stor arbeidskapasitet, systematisk og pålitelig arbeidsmåte
 • Engasjert og interesse for allmennmedisin
 • Fleksibel og gode samarbeidsevner
 • Gode kommunikasjonsevner
 • Gode norskkunnskaper og god samfunnskunnskap/-forståelse
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt
Vi tilbyr
 • Lis 3 spesialiseringsforløp i allmennmedisin
 • Fast lønn og gode arbeidsvilkår
 • Robust og velfungerende legevakt
 • Godt fagmiljø med regelmessige fagmøter
 • Deltagelse i kvalitetsarbeid ved legevakten dersom interesse for dette
 • Mulighet for kombinasjon med andre legeoppgaver i kommunen dersom ønskelig
 • Godt arbeidsmiljø i hyggelige lokaler
 • Tiltredelse etter avtale
Stillingskategori
Kommunal lege
Arbeidsgiver
Drammen kommune
Kontaktperson
Navn: Hilde S. Fosnæs
Tittel: Avdelingsleder
Telefon: 907 29 290
E-post: hilde.s.fosnaes@drammen.kommune.no
Arbeidssted
Rosenkrantzgt 17
3018 DRAMMEN